Οι υφιστάµενες ισορροπίες στην αγορά σιτηρών & ζωοτροφών δίνουν προστιθέμενη αξία & στο άχυρο...

Η συγκυρία στις ζωοτροφές φέτος δίνει αξία και στο άχυρο που διαπραγματεύεται στα 20 λεπτά το κιλό.  Ακόμα και στο άχυρο τιµή δίνουν οι υφισ...


Η συγκυρία στις ζωοτροφές φέτος δίνει αξία και στο άχυρο που διαπραγματεύεται στα 20 λεπτά το κιλό. Ακόμα και στο άχυρο τιµή δίνουν οι υφιστάµενες ισορροπίες στην αγορά σιτηρών και ζωοτροφών ενόψει των φετινών αλωνισµάτων, σε µια συγκυρία που έχει εξάψει το ενδιαφέρον πολλών αγροτών να δέσουν φέτος µπάλες αντί να ενεργοποιήσουν τον καταστροφέα


Καταλύτης για το ενδιαφέρον αυτό, ήταν προφανώς οι υψηλές τιµές για τις µπάλες που νωρίτερα φέτος έγραψαν ακόµα και τα 18 µε 20 λεπτά το κιλό, πολύ κοντά δηλαδή στην τιµή µε την οποία πωλήθηκε στα περσινά αλώνια το κριθάρι στο χωράφι. Αιτία για την εκτίναξη της τιµής από τα 6 µε 7 λεπτά που «έφευγαν» οι µπάλες την περίοδο 2020-21 ήταν η τιµή για το τριφύλλι, η οποία απογειώθηκε στη ζώνη των 35 λεπτών το κιλό µέσα στον χειµώνα.Για τις φετινές πρώτες κοπές, η τιµή στο τριφύλλι υποχώρησε κατά 2 λεπτά τις προηγούµενες ηµέρες, µε τα καθαρά να διαπραγµατεύονται στα 22 λεπτά το κιλό και τα χορτάρια στα 17 λεπτά, από τα 25 και 18 λεπτά αντίστοιχα δυο εβδοµάδες πριν. 

Σε αυτό το πλαίσιο και όσο οι τιµές που ακούγονται στην αγορά σιτηρών για το κριθάρι και το σκληρό σιτάρι δείχνουν να διατηρούνται στη πάνω ζώνη του εύρους, οι προσδοκίες των παραγωγών τοποθετούν πέριξ των 10 λεπτών το κιλό την τιµή για το άχυρο, ενώ έχουν ακουστεί ακόµα και τα 12 λεπτά. 

Μια πιο συγκρατηµένη προσέγγιση της αγοράς δεν δίνει στο άχυρο τιµή µεγαλύτερη των 8 λεπτών το κιλό, ωστόσο πέραν των υπόλοιπων εξόδων, δηλαδή του πετρελαίου, της πρέσας και των φορτωτικών, οι αγρότες επικαλούνται και τα ακριβά υλικά δεσίµατος που εκ των πραγµάτων συνηγορούν σε υψηλότερη τιµή εκκίνησης από αυτήν µιας συνηθισµένης χρονιάς.

Με την ευρωπαϊκή αγορά πάντως να διαµορφώνει αυτήν την εβδοµάδα τιµές στα 392 ευρώ ο τόνος για το κτηνοτροφικό κριθάρι και στα 343 ευρώ για το καλαµπόκι, χωρίς τα µεταφορικά, φαίνεται ότι η αποκλιµάκωση των τιµών δεν θα µπορούσε να επέλθει εντός της επερχόµενης νέας εµπορικής περιόδου. 

Υπό αυτήν την έννοια, το άχυρο αποκτά αξία τόσο για τους αγρότες που κατά γενική οµολογία έχουν ένα µεγάλο κίνητρο να µην περάσουν από τον καταστροφέα τις καλαµιές, όσο και για τις κτηνοτροφικές µονάδες, οι οποίες θα µπορούσα να εξασφαλίσουν µια φθηνότερη εναλλακτική για να «ξεγελάσουν» τα ζωντανά, ανακατεύοντας το τριφύλλι µε λίγο παραπάνω άχυρο.
Φυσικά, παρά τον ενθουσιασµό αρκετών αγροτών να δέσουν φέτος άχυρο, προβληµατίζουν τα οικονοµικά δεδοµένα στις κτηνοτροφικές µονάδες που καλούνται να φέρουν σε ισορροπία τόσο της τιµές για τις ζωοτροφές, όσο και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα που έχουν ενισχυθεί δυσανάλογα από την τιµή στο γάλα. Μια καλή κατεύθυνση για την φετινή δυναµική στον ευρύτερο κλάδο, θα δώσουν τις επόµενες εβδοµάδες οι πρώτες ζυµώσεις για την τιµή στο πρόβειο γάλα, όσο στην πιάτσα ήδη ακούγονται τα 1,50 ευρώ το κιλό για τα συµβόλαια της νέας περιόδου.

πηγή: agronews.gr

Σχόλια