Προϊόν με Γεωγραφική Ενδειξη το Τσίπουρο Τυρνάβου

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 106/5-4-2022) η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ 2022/540), σύμφωνα με την...


Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 106/5-4-2022) η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ 2022/540), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση για διεθνή καταχώριση της Γεωγραφικής Ένδειξης «Τσίπουρο Τυρνάβου» στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.


Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου ενεργοποίησε τη διαδικασία της διεθνούς καταχώρισης με τη συνεργασία του αρμόδιου φορέα της χώρας (ΑΑΔΕ/ΓΧΚ), ώστε το Τσίπουρο Τυρνάβου που είναι ήδη από το 1989 αναγνωρισμένη Γεωγραφική Ένδειξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσει να προστατευτεί και σε διεθνές επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας για την αμπελοκαλλιέργεια και την οικονομία της περιοχής, εφόσον σε όλα τα κράτη που συμμετέχουν στη Διεθνή Συμφωνία της Λισαβόνας το Τσίπουρο Τυρνάβου θα προστατεύεται όπως ακριβώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η απόφαση αυτή έχει όμως και επιπλέον δυναμική, πέρα δηλαδή από την Πράξη της Γενεύης, το Τσίπουρο Τυρνάβου θα βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση διαπραγματευτικά σε όποιες επιμέρους συμφωνίες θα γίνουν μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χώρων για διμερείς αναγνωρίσεις Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Το Τσίπουρο Τυρνάβου έχει μακρά ιστορία και την ιδιαιτερότητα να παράγεται με πρωταγωνιστή το Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου, που του προσδίδει ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα και αυτός ο γεωγραφικός δεσμός οδήγησε στο να είναι μοναδική η Περιφερειακή Ενότητα Τυρνάβου που έχει τέτοια Γεωγραφική Ένδειξη (οι υπόλοιπες Γ.Ε. αφορούν σε Περιφέρειες). 

Η Γεωγραφική Ένδειξη Τσίπουρο Τυρνάβου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία αναπτύσσεται η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή και με τη διεθνή κατοχύρωση που αποκτά μετά την πρωτοβουλία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συν/σμού Τυρνάβου στο προϊόν θα προσδοθεί επιπλέον προστιθέμενη αξία και κύρος που θα συνδράμει στη στήριξη του κεντρικού πυλώνα της οικονομίας της περιοχής που είναι ο αμπελοοινικός τομέας.

Σχόλια