Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση Φάνη Σπανού με Γεωργαντά για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού και των Θεματικών αντιπερειφερειαρχών  Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Αποστολοπουλου κ...


Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού και των Θεματικών αντιπερειφερειαρχών  Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Αποστολοπουλου και Ορεινής Δασικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κας Κατερίνας Καλαντζή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά .

Κατά την συνάντηση  κατατέθηκε από τον Φάνη Σπανό  στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, πλήρης φάκελος με ώριμα έργα για την έγγεια βελτίωση, ώστε να χρηματοδοτηθούν από το μέτρο 4.3.1. του ΠΑΑ:

1. Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου, πρ/μου 2.200.000 €.
2. Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ξυνιάδος Φθιώτιδας, πρ/μου 2.200.000 €.
3. Ανακατασκευή υφιστάμενου (προ του 1975) υδραύλακα, πρ/μου 511.520 €.
4. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και κατασκευή υδρομάστευσης και ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας, πρ/μου 1.686.760 €.
5. Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 2.200.000 €.
6. Κατασκευή Έργων Άμεσης Αποκατάστασης Αρδευτικού Καναλιού Καλαποδίου Ποταμού Λήλαντα Ν. Ευβοίας συνολικού πρ/μου 2.200.000 €.
7. Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύου Καλαποδίου, πρ/μου 1.860.000 €.
8. Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και εκσυγχρονισμός του δικτύου και των υποδομών άρδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρ/μου 2.200.000 €.

Παράλληλα, είχαμε και μια γόνιμη συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα, όπως:
  • Μέτρα αντιμετώπισης υψηλού κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, λιπάσματα, ενέργεια)
  •  Η αναβάθμιση και στήριξη των ΤΟΕΒ.
  •  Η ανάπτυξη συστημάτων ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας.
  •  Τα διαχειστικά σχέδια βόσκησης.
  •  Μέτρα προστασίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τον λύκο.
  •  Η ενίσχυση των υπηρεσιών με Γεωτεχνικούς υπαλλήλους.

Σχόλια