Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου :Έναρξη του Γεωργικού Σχολείου στην περιοχή της Τριφυλίας

Έναρξη του Γεωργικού Σχολείου στην περιοχή της Τριφυλίας. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρ...


Έναρξη του Γεωργικού Σχολείου στην περιοχή της Τριφυλίας. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την έναρξη του Β΄ Κύκλου του προγράμματος με τίτλο: ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Το ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α΄ Κύκλου στην Καλαμάτα, ξεκινά την προετοιμασία του Β΄ Κύκλου για την περιοχή της Τριφυλίας.
 
Προσκαλεί τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Τριφυλίας να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Δευτέρα 9 Μαϊου 2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει εννέα (9) θεματικές ενότητες και είναι Δωρεάν (χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος :Δια ζώσης


Ημερομηνία έναρξης Προγράμματος : αρχές Μαΐου

Χώρος διεξαγωγής Προγράμματος :Στην Κυπαρισσία

Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων – να υποβάλλον τις αιτήσεις – και περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα) :Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα ,Τ.Κ. 24100,Τηλέφωνο επικοινωνίας :2721045290

email : kedivim@uop.gr , n.kouzi@uop.gr ,

Υπεύθυνη Επικοινωνίας :

Νίκη Κουζή – Ώρες επικοινωνίας : 09:00 -15:00

κ. Παρασκευόπουλος : ΔΑΟΚ Τρυφυλίας – 2761023320,gkokkinos3@gmail.com

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email

Δικαιολογητικά:Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών)
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Κατεβάστε εδώ την αίτηση συμμετοχής.

 

 

 

Σχόλια