Παρέμβαση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. για κάλυψη όλων των μόνιμων εργαζόμενων Γεωτεχνικών ΤΕ & ΠΕ στον δημόσιο τομέα για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους

Μετά από την αξίωση του συνδικαλιστικού φορέα των δημοσίων υπαλλήλων γεωτεχνικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. για καταβολή η...


Μετά από την αξίωση του συνδικαλιστικού φορέα των δημοσίων υπαλλήλων γεωτεχνικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. για καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης μόνο στους μόνιμους και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο , η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ) κατέθεσε την δική της πρόταση για κάλυψη όλων των Γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και τον επανακαθορισμό της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης στις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους.


Σύμφωνα με την πρόταση της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας δημοσίευσης :

Η ημερησία αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γεωτεχνικών των Πανεπιστημιακών σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καταβάλλεται κατά το (1/4) εφόσον μετακινούνται πάνω από είκοσι (20) χιλιόμετρα ή δέκα (10) ναυτικά μίλια αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του γεωργικού τομέα και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους

Σύμφωνα με την πρόταση- παρέμβαση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. η παραπάνω αξίωση της Π.Ο.Γ.ΕΔ.Υ. θα πρέπει να διορθωθεί και να διατυπωθεί ως εξής :

Η ημερησία αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γεωτεχνικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. των σχολών ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καταβάλλεται κατά το (1/4) εφόσον μετακινούνται πάνω από είκοσι (20) χιλιόμετρα ή δέκα (10) ναυτικά μίλια αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του γεωργικού τομέα και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους».

Αναλυτικά η επιστολή παρέμβασης της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. :

Αρ. πρωτ.:122

Αθήνα, 30/05/2022

ΠΡΟΣ:

1.Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

2.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά

3.Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορίδη

4.Υπουργό Μεταφορών κ Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή

ΚΟΙΝ:

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Περιφερειακά Τμήματα Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.


Μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση διατάξεων και απόψεων από την Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) για τον επανακαθορισμό της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης στις υπηρεσιακές μετακινήσεις των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Π.Ε. & Τ.Ε.)»Κύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή πρόσφατη επιστολή συνδικαλιστικού φορέα Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σχετική με την καταβολή ημερησίας αποζημίωσης για την εκτός έδρας υπηρεσιακή μετακίνηση των Γεωτεχνικών υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε πως ως επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Γεωτεχνικούς -Γεωπόνους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συμφωνούμε με την πρόταση που σας κατατέθηκε , απλώς μάλλον από απροσεξία η εκ παραδρομής (πάντως πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα) δεν αναφέρεται πουθενά ο κλάδος των Γεωτεχνικών – Γεωπόνων Τ.Ε. .

Επομένως σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στον επανακαθορισμό της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης για το σύνολο των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αποφοίτων των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Άλλωστε μπορεί τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να καταργήθηκαν αλλά οι Πτυχιούχοι μέλη μας συνεχίζουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα όπως και συνάδελφοι μας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Επομένως στην ήδη κατατεθειμένη πρόταση που σας έχει κοινοποιηθεί σας καλούμε να γίνουν οι ανάλογες προσθήκες ώστε και οι Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί – Γεωπόνοι Τ.Ε. να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αμοιβές – αποζημιώσεις μετακίνησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και την καταβολή της ημερησίας αποζημίωσης για την εκτός έδρας κίνηση όπως προτείνεται για τους Γεωτεχνικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) επί του κειμένου με τις προτεινόμενες διατάξεις υπογραμμίζει και σας επισημαίνει τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν ώστε αφού περάσουν από την απαιτούμενη νομοθετική επεξεργασία, να προωθηθούν στην Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση.

Επίσης καλούμε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιούμε την παρούσα επιστολή να περιφρουρήσει την όλη διαδικασία και οι όποιες αποφάσεις να αφορούν το σύνολο των Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και υπενθυμίζουμε πως περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του στην πρόταση ένταξής μας στο Επιμελητήριο από τις 22/10/2020 η οποία έως και σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση .

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη παρ. 1 της παρούσης προσθήκης, ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακών μετακινήσεων, λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελούνται από τους Γεωτεχνικούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τους Γεωτεχνικούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αιρετών Περιφερειών, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων αυτοψίες ή δειγματοληψίες, ή εκτελούν προγράμματα του εν λόγω Υπουργείου, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο αριθμό ημερών κίνησης των Γεωτεχνικών που υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα και κινούνται για εκτέλεση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κοινή υπουργική απόφαση, να καθορίζεται άπαξ και για όλες τις υπηρεσίες που εκτελούν αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ., μέχρι διακόσιες (200) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος.

Η προσθήκη είναι επιβεβλημένη αφού μέσω αυτής θα υποβοηθηθεί η λυσιτελής διεξαγωγή των εργασιών, για τις ανάγκες των οποίων πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις αυτές, καθώς η μέχρι τώρα υλοποίηση τους, αντιμετωπίζεται με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Α.Α.Τ. και του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες επιτρέπουν την υπέρβαση του ορίου των ημερών εκτός έδρας και εκδίδονται αφού προκύπτει το πρόβλημα και μέχρι του ορίου των 90 ημερών. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται μόνο μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου των 60 ημερών και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών, με αποτέλεσμα να χρονοτριβεί το έργο που επιτελούν οι Γεωτεχνικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η διάταξη αυτή προτείνεται να έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους Γεωτεχνικούς των Δήμων της χώρας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. που μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή γεωργικής μέριμνας και εφαρμογών καθώς και προγραμμάτων γεωργικής έρευνας, στα πλαίσια ελέγχων της αρμοδιότητάς τους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 2 της τροπολογίας-προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά των μετακινούμενων Γεωτεχνικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Αιρετών Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, που μετακινούνται ανά την επικράτεια, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της αποστολής τους και του έργου τους.

Με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των άλλων, απέβλεψε στην επίλυση του υπαρκτού προβλήματος που αναφύεται στις περιπτώσεις όπου παρίσταται ανάγκηπραγματοποίησης από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων, σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται μεν σε απόσταση μεγαλύτερη εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα (εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα) ή των 80 χλμ (εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο), πλην όμως η μετάβαση σε αυτές είναι δυσχερής, λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή λόγω ελλιπούς ή προβληματικού οδικού δικτύου.

Δεδομένου, ότι η ανωτέρω ρύθμιση δεν περιέλαβε ρητά στο πεδίον εφαρμογής το σύνολο του Γεωτεχ νικού προσωπικού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγματοληψίες, κρίνεται αναγκαία να συμπληρωθεί αυτή, ώστε να περιλάβει στο πεδίο εφαρμογής της και το προσωπικό αυτό.

Με την προτεινόμενη παρ. 3 της τροπολογίας-προσθήκης, τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015, αναφορικά με τις προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης για αυθημερόν πραγματοποίηση εργασιών εκτός έδρας που αναγνωρίζονται σε Γεωτεχνικούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε.. Επιδιώκεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αντιμετώπιση των αναγκών που δημιουργούνται από τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων, λαμβανομένου υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του έργου τους (μετάβαση σε δύσβατες περιοχές, χρήση αγροτικού οδικού δικτύου, μετακίνηση από νησί σε νησί, κλπ).

Από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 προέκυψαν ουσιαστικά ζητήματα αναφορικά με την αναγνώριση ως εκτός έδρας μετακίνησης των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών προς εκτέλεση υπηρεσίες τους. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες ή δυσπρόσιτες περιοχές και αφορά επίπονες εργασίες πεδίου, όπου εξ αντικειμένου δυσχεράνει το έργο του υπαλλήλου.

Στις περιπτώσεις αυτές, η μετάβαση και οι εργασίες των μετακινούμενων Γεωτεχνικών πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός οκτώ ωρών. Ο επιπρόσθετος χρόνος που πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος προκειμένου να επιστρέψει από τον τόπο εκτός έδρας μετάβασης δεν αναγνωρίζεται ως αμειβόμενος χρόνος. Είναι επιβεβλημένη η τροπολογία προκειμένου να ανταποκριθούν οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο στο έργο τους. Σημειώνεται ότι λόγω του μειωμένου αριθμού υπηρετούντων Γεωτεχνικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε., η αυθημερόν επιστροφή του μετακινούμενου υπαλλήλου είναι συμφέρουσα για τον φορέα.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

παρ. 1

Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

“11. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να καθορίζονται οι κατ’ έτος ημέρες, μετακίνησης εκτός έδρας και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι των διακοσίων (200) ημερών συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των Γεωτεχνικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. των υπηρεσιών του Δημοσίου, που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγματοληψίες, καθώς και εφαρμόζουν προγράμματα ή εκτελούν έργα γεωργικής μέριμνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

παρ. 2

Στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (Α’78), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2α του άρθρου δέκατου του ν. 4405/2016 (Α’ 136), μεταξύ των φράσεων «και των εποπτευόμενων φορέων αυτού» και «που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους», παρεμβάλλεται η φράση «και λοιπών Γεωτεχνικών προσώπων που κινούνται για λογαριασμό του».

παρ. 3

προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

«3. Η ημερησία αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γεωτεχνικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Π.Ε. & Τ.Ε. των σχολών ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καταβάλλεται κατά το (1/4) εφόσον μετακινούνται πάνω από είκοσι (20) χιλιόμετρα ή δέκα (10) ναυτικά μίλια αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του γεωργικού τομέα και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους».ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.


Συνημμένα αρχεία:
πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια