Ελεγχος σε καστανεώνες του Δήμου Ζαγοράς για τη σφήκα της καστανιάς

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους καστανοπαραγωγούς ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας επιθεώρησε...


H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους καστανοπαραγωγούς ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας επιθεώρησε καστανεώνες της περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και δεν εντόπισε προσβολές (κηκίδες) από το έντομο σφήκα της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu). 

Επισημαίνεται ότι πέρυσι οι καστανοπαραγωγοί προέβηκαν έγκαιρα, κατόπιν εφαρμογής των οδηγιών της Υπηρεσίας μας, σε καταστροφή και καύσιμο των νεαρών προσβεβλημένων δενδρυλλίων καστανιάς που εμφάνιζαν κηκίδες για την αποτροπή της ωοτοκίας των εντόμων σε γειτονικούς καστανεώνες και την επακόλουθη προσβολής τους. 

Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας καταπολέμησης του εντόμου και των αρνητικών συνεπειών της προσβολής των καστανόδενδρων από αυτό για την ανάπτυξή τους και την ποσότητα παραγωγής κάστανου, καλούνται οι καστανοπαραγωγοί να προβούν άμεσα σε λεπτομερή έλεγχο των φυτειών τους και σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου συμπτώματος (διαπίστωση κηκίδων) να επικοινωνήσουν πάραυτα με την Υπηρεσία.


Σχόλια