Τα επίσπορα καλαμπόκια & ηλίανθος μικρού κύκλου οι επιλογές στα αρδευόμενα αμέσως μετά τα σιτηρά

Έντονο ενδιαφέρον για επίσπορο καλαµπόκι αλλά και ηλίανθο µικρού κύκλου εκφράζουν το τελευταίο διάστηµα αγρότες στους κάµπους της χώρας, µε ...


Έντονο ενδιαφέρον για επίσπορο καλαµπόκι αλλά και ηλίανθο µικρού κύκλου εκφράζουν το τελευταίο διάστηµα αγρότες στους κάµπους της χώρας, µε τις τιµές που υπόσχεται φέτος η αγορά, να δίνουν ένα καλό κίνητρο για επανασπορά των χωραφιών µετά το µάζεµα του βίκου σε µερικές εβδοµάδες αλλά και το αλώνισµα του κριθαριού στις αρχές Ιουνίου.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την έγκαιρη συγκοµιδή του κριθαριού και την κοπή των πολύσπορων και σανοδοτικών ψυχανθών, αρκετές αρδευόµενες εκτάσεις αναµένεται ότι θα σπαρθούν εκ νέου, ιδίως µε καλαµπόκι 110 ηµερών, σε µια δυνητική εξέλιξη που έρχεται να δώσει µια νέα νότα στην εγχώρια αγορά.

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, το εµπορικό ενδιαφέρον είναι έντονο και υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις προς τους αγρότες ώστε να αναλάβουν το έργο αυτό µόλις απελευθερωθούν τα χωράφια.

∆ιπλή παραγωγή κόβει έξοδα ενοικίου

Εκτός από τις ενδιαφέρουσες τιµές, µια τέτοια κίνηση έρχεται να κόψει στο µισό και τα έξοδα ενοικίου στις µη ιδιόκτητες εκτάσεις, αφού εξασφαλίζεται διπλή παραγωγή. Όπως εξηγούν έµπειροι καλλιεργητές, στην περίπτωση του επίσπορου καλαµποκιού, ο στόχος είναι η ενσίρωση στις αρχές Οκτωβρίου ή στην καλύτερη τέλη Σεπτεµβρίου, εφόσον το φθινόπωρο είναι ξερό. 

Με τις διαθέσιµες ποικιλίες για τους καλά διαβασµένους, αυτό µεταφράζεται σε αποδόσεις κοντά στους 5 τόνους το στρέµµα για το ενσίρωπα και στον 1 τόνο µε 1,2 στον καρπό, όταν τα πρώιµα καλαµπόκια µπορούν να εξασφαλίσουν ακόµα και 1,7 τόνους σε ιδανικές συνθήκες.

Το κόστος παραγωγής διαµορφώνεται κοντά στα 180 ευρώ το στρέµµα στην περίπτωση του καλαµποκιού. Το ενδιαφέρον, ειδικά για καλαµπόκι, επεκτείνεται σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας, από τους κάµπους της Μακεδονίας στην Θεσσαλία και νοτιότερα στην Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, η τάση στην αγορά θέλει αρκετούς παραγωγούς να «ψάχνονται» για την αποθήκευση φέτος, είτε αναζητώντας λύσεις ώστε να χτιστούν υποδοµές, είτε ψάχνοντας στα ενοικιαστήρια. Τις τελευταίες εβδοµάδες οι αποθήκες έχουν γίνει περιζήτητες, αναδεικνύοντας και τις ελλείψεις υποδοµών. 

Από άχυρο και τριφύλλι µέχρι σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, µεγάλη µερίδα των αγροτών θέλουν να κινητοποιούνται ώστε να αποθηκεύσουν ποσότητες έπειτα και από την περσινή εµπειρία στην περίπτωση του σκληρού σίτου που µέσα σε ένα δίµηνο ξέφυγε από τα 28 λεπτά στα 45 και µετά στα 50 λεπτά το κιλό.

πηγή: agronews.gr

Σχόλια