Υπέρ της βιολογικής γεωργίας οι ευρωβουλευτές αλλά περιφρονούν τη στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F)

Την έγκριση του κειμένου θα ακολουθήσει τώρα η δημοσίευση ενδιάμεσης αξιολόγησης από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης που έχει προγρ...


Την έγκριση του κειμένου θα ακολουθήσει τώρα η δημοσίευση ενδιάμεσης αξιολόγησης από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης που έχει προγραμματιστεί για το 2024.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια νέα έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ε για τα βιολογικά προϊόντα, η οποία δίνει έμφαση σε μια προσέγγιση με βάση την αγορά, αλλά δεν αναφέρει καθόλου τον φιλόδοξο στόχο της ένωσης για το 25% της γεωργικής γης που θα καλλιεργείται βιολογικά μέχρι το 2030.

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας στο Στρασβούργο την Τρίτη (3 Απριλίου), συντάχθηκε με αφορμή το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα βιολογικά προϊόντα, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2021.

Το σχέδιο περιγράφει μια τριπλή δράση που αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε όλη την ένωση, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο του 25% της γεωργικής γης να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030, όπως περιγράφεται στη εμβληματική πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα “Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F).

Ωστόσο, η ρητή αναφορά του στόχου απουσίαζε, κυρίως, από το τελικό κείμενο.

Αντ’ αυτού, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για λύσεις με γνώμονα την αγορά, περισσότερη στήριξη των κρατών μελών για την κατάρτιση των εθνικών στρατηγικών τους για τη βιολογική γεωργία, καθώς και έρευνα στον τομέα της βιολογικής γεωργίας για την αύξηση της παραγωγής βάσει της ζήτησης.

Η έκθεση εκφράζει μόνο τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – ενός από τα δύο σκέλη της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ – για το θέμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι νομικά δεσμευτική και δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική φιλοδοξία της Επιτροπής.

Χαιρετίζοντας την έγκριση της έκθεσης, η κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Simone Schmiedtbauer, συντάκτρια του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία, τόνισε ότι ο τομέας θα αναπτυχθεί «μόνο αν αναπτυχθεί η αγορά βιολογικών προϊόντων».

«Η αγορά θα πρέπει να καθορίσει την έκταση της ανάπτυξης του βιολογικού τομέα και όχι κάποιος προκαθορισμένος αριθμός-στόχος», δήλωσε η Schmiedtbauer, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε «πρακτικά ζητήματα προσφοράς και ζήτησης».

«Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους αγρότες για να αυξήσουν τη βιολογική παραγωγή, αλλά και τους καταναλωτές για να βρουν το δρόμο τους προς αυτά τα προϊόντα», είπε.

Για την Schmiedtbauer, απαιτείται «ένας καλός συνδυασμός των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και επαρκούς ευελιξίας», ώστε να δοθεί σε κάθε χώρα της ΕΕ η ευκαιρία «να αναπτύξει περαιτέρω τον βιολογικό της τομέα ξεχωριστά και να ενσωματώσει το ευρωπαϊκό όραμα για τη βιολογική παραγωγή στις δικές της εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές για τη βιολογική παραγωγή».

Είπε ότι αυτό, σε συνδυασμό με σαφή επισήμανση, ελέγχους και πιστοποίηση, θα συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην τόνωση της ζήτησης.

Παρομοίως, η ένωση βιολογικών προϊόντων της ΕΕ IFOAM χαιρέτισε την έκθεση, λέγοντας ότι «αναγνωρίζει ότι τα βιολογικά προϊόντα συμβάλλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος» – συμπεριλαμβανομένων, της κλιματικής αλλαγής, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας και της προστασίας του εδάφους.

Η F2F περιφρονείται

Ωστόσο, για τον ευρωβουλευτή των Πρασίνων και εισηγητή του σχεδίου δράσης για τα βιολογικά προϊόντα, Claude Gruffat, ο οποίος κατέθεσε την απορριφθείσα τροπολογία για τη ρητή συμπερίληψη του στόχου στην έκθεση, το κείμενο που εγκρίθηκε στερείται φιλοδοξίας.

«Εκφράζω τη λύπη μου για την απόρριψη διαφόρων τροπολογιών που αποσκοπούσαν στη βελτίωση του μη φιλόδοξου κειμένου που εγκρίθηκε στην επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούσαν στη συμπερίληψη του στόχου του 25% της γεωργικής γης σε βιολογική γεωργία, καθώς και εκείνης για την αυξημένη στήριξη της εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στα σχολικά κυλικεία και της συλλογικής εστίασης στην Ευρώπη», δήλωσε.

Η δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής, η οποία επίσης απορρίφθηκε από την ολομέλεια, αποσκοπούσε στη βελτίωση της θέσης των βιολογικών προϊόντων στη συλλογική εστίαση μέσω της υποστήριξης των τοπικών αρχών και των εδαφικών φορέων στο σχέδιο δράσης τους υπέρ ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγιεινών τροφίμων.

Η πρόταση αυτή προτάθηκε για την τόνωση της ζήτησης μέσω της προώθησης των βιολογικών προϊόντων στη συλλογική εστίαση, ιδίως στα σχολεία, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς στη δράση τους, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγόρησε το Κοινοβούλιο για έλλειψη φιλοδοξίας στον τομέα αυτό.

«Δεν καταλαβαίνω την έλλειψη βούλησης εκ μέρους των ευρωβουλευτών συναδέλφων μου», κατήγγειλε.

Την έγκριση του κειμένου θα ακολουθήσει τώρα η δημοσίευση ενδιάμεσης αξιολόγησης από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης που έχει προγραμματιστεί για το 2024.

 

Από Natasha Foote | EURACTIV.com | Μεταφρασμένο από Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη

 πηγή:euractiv.gr

Σχόλια