Kοινοτική ενίσχυση σε πετρέλαιο & λιπάσματα - Συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την Τρίτη 24 Μαΐου στις Βρυξέλλες

Έρχεται κοινοτική ενίσχυση σε πετρέλαιο και λιπάσματα. Την ικανοποίησή τους για την απαλλαγή, για πρώτη φορά, από την καταβολή φόρου εισοδήμ...


Έρχεται κοινοτική ενίσχυση σε πετρέλαιο και λιπάσματα. Την ικανοποίησή τους για την απαλλαγή, για πρώτη φορά, από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση επιχειρηματικών αγροτικών δραστηριοτήτων, που δρομολογεί η Κυβέρνηση, εκφράζουν Λαρισαίοι συνεταιριστές, ελπίζοντας αυτή η εξέλιξη να αυξήσει τα μέλη τους.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ αποφασίστηκε ότι «σε επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση - αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών. Δικαιούχοι της ευνοϊκής ρύθμισης είναι τα μέλη αγροτικών συλλογικών σχημάτων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και όσοι συνάπτουν έγγραφη συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας με έμπορο επιχειρηματία, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα παραδώσουν την παραγωγή τους στο συνεργατικό σχήμα ή τον επιχειρηματία, κατά τουλάχιστον 75% του συνόλου. 
Η ισχύς του μέτρου έχει αναδρομικότητα από 1/1/22, δηλαδή για το φορολογικό έτος 2022 και τα επόμενα χρόνια,

Ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεζυρόπουλος στην έκθεση Freskon θύμιζε πως πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, η φορολογία του εισοδήματος, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές, έφτανε στο 87%, ενώ πλέον, μετά και την παρέμβαση που επιχειρείται τώρα από την Κυβέρνηση, περιορίζεται δραστικά.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΝΕΡΓΟΥ»

Τροποποιείται ο ορισμός του ενεργού γεωργού προκειμένου να μην αποκλείονται κατηγορίες που αιτούνται στήριξη συγκεκριμένων μέτρων του ΠΑΑ όπως μελισσοκόμοι και χοιροτρόφοι διότι δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις. Οι κατηγορίες αυτές θα θεωρούνται ενεργές αν το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

Υπενθυμίζεται ότι θέμα με τον ενεργό αγρότη προέκυψε στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας όσον αφορά τους μελισσοκόμους, το οποίο και βαίνει προς λύση, ενώ το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξουν δύο Μέτρα (Ευζωία και Προστασία ζωικού κεφαλαίου) αποκλειστικά για τους χοιροτρόφους της χώρας.

ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μεταξύ, αναμένεται η επερχόμενη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την Τρίτη 24 Μαΐου, αφού έπειτα από τις ζυμώσεις της συνεδρίασης αυτής στις Βρυξέλλες αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη δυνατότητα και το μέγεθος των επερχόμενων αγροτικών ενισχύσεων μέσα από κοινοτικούς πόρους.

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές, ασκώντας πίεση στα γεωργικά προϊόντα και τα αγαθά που απαιτούνται για τη γεωργική παραγωγή, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα. Παρά την πρόσθετη αβεβαιότητα που δημιουργείται για τις αγορές, η ΕΕ έχει σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα στον αγροδιατροφικό τομέα και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης όσον αφορά τα τρόφιμα. 

Η Κομισιόν θα ενημερώσει επίσημα τα κράτη - μέλη για τον βαθμό στον οποίο θα μπορέσουν αυτά να μεταφέρουν πόρους από τα κονδύλια του β’ πυλώνα (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης) για την έκτακτη ενίσχυση αγροτών. Σχετικό αίτημα των κρατών μελών, ήταν η μεταφορά του 5% από τα αδιάθετα κονδύλια προς τον σκοπό αυτόν, αφού όπως υποστήριζαν στο σχετικό αίτημα που είχαν παραδώσει στην Κομισιόν τον περασμένο μήνα, τα μέτρα στήριξης που έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα η Κομισιόν βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις περιορισμένες δυνατότητες των εθνικών προϋπολογισμών.

Κάλιο αργά, παρά ποτέ, καθώς οι Έλληνες αγρότες έχουν εκφράσει την οργή τους για την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην επιδότηση του κόστους παραγωγής, εξέλιξη που τους ανάγκασε να δανειστούν από εκκοκκιστήρια κι άλλες τυποποιητικές μονάδες τα αγροεφόδια και τα φάρμακα, με την προϋπόθεση να παραδώσουν -ουσιαστικά με ανοιχτές τιμές- τη σοδειά τους. Κίνηση που τους αφαιρεί τη δυναμική της διαπραγμάτευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τελική τιμή που θα απολαύσουν.
Σχόλια