Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.): Συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 11.30 στην Πλατεία Συντάγματος

Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.): Συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις ...


Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.): Συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 11.30 στην Πλατεία Συντάγματος

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 12:00 π.μ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) διοργανώνει συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της μπροστά στη Βουλή. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται έπειτα από την ουσιαστική άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να συζητήσει και να διευθετήσει το θέμα του προβαδίσματος των υπαλλήλων της ΠΕ έναντι της ΤΕ κατηγορίας και του αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην αξιολόγηση για τις θέσεις προϊσταμένων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

✓ Την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών: για την ατολμία και αδράνεια που επιδεικνύει, με αποτέλεσμα οι τροποποιούμενοι Οργανισμοί των Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά κανόνα πλέον να αποκλείουν τους 53.000 υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας από την δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων, στερώντας τις Υπηρεσίες από έμπειρα και ικανά στελέχη.

✓ Τον γενικότερο Κυβερνητικό σχεδιασμό που αφορά τις προσλήψεις: διότι μετά την κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα οι προβλεπόμενες στις προκηρύξεις προσλήψεων θέσεις ΤΕ μηχανικών είναι πλέον ελάχιστες, σε σχέση με τις θέσεις ΠΕ μηχανικών (προκήρυξη 13Κ) ή μηδενικές (προκήρυξη ΑΑΔΕ).

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

✓ Ένταξη σε μία ενιαία κατηγορία όλων των αποφοίτων σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα)

✓ Μη εφαρμογή του προβαδίσματος μεταξύ των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Οργανισμούς των Υπηρεσιών και στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

✓ Ενιαία μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

✓ Αναλογικές προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ μηχανικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Σχόλια