Τακτοποίηση για 30 χρόνια σε δασικά αυθαίρετα με νέο σχέδιο νόμου που προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και ...


Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και άμεση αναστολή προστίμων.

Πράσινο φως για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων για 30 χρόνια δίνεται με νέο σχέδιο νόμου που προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του αποσαφηνίζεται, μεταξύ άλλων, το καθεστώς των εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία και έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες, απλοποιείται η διαδικασία αποκατάστασης σφαλμάτων επί των δασικών χαρτών, ενώ ξεκαθαρίζει και το νομικό πλαίσιο γιατη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ολο το νέο σχέδιο νόμου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι.

«Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται στο κεφάλαιο Ε του ερανιστικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι, επιδιώκεται η αποσαφήνιση του καθεστώτος εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες στους δασικούς χάρτες», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης. Οπως προσθέτει, «επιδιώκεται ακόμη η πάγια διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της ρύθμισης που αφορά τα πρόδηλα σφάλματα με τη δυνατότητα να αναμορφώνονται οι δασικοί χάρτες είτε είναι ολικώς ή μερικώς κυρωμένοι, έτσι ώστε πάντα να διασφαλίζεται ότι δεν θα αδικούνται».

Σε ό,τι αφορά τα δασικά αυθαίρετα, με την ψήφιση του σχεδίου νόμου ανοίγει η σχετική πλατφόρμα του Κτηματολογίου, η οποία θα παραμείνει ενεργή έως τον Δεκέμβριο. Εως τότε, οιιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν – σε αυτή τη φάση -προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση, άμεση αναστολή καταλογισμένων προστίμων, «πάγωμα» νέων αλλά και συμψηφισμό αυτών, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων. Πρόκειται για ένα άλυτο εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα, το οποίο εκτιμάται πως αφορά ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Η εν λόγω ρύθμιση πρακτικά δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις αυθαίρετων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις (εξού και ο όρος«οικιστικές πυκνώσεις»).

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα θα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με τα οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.
Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση – που θα υποβληθείμέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου – περιλαμβάνονται (σε μορφήPDF) τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη), με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσώνκατασκευών, κατά περίπτωση αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντίρρησης κατά τουδασικού χάρτη, το αποδεικτικό έκδοσης πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου καιφωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία μόνιμης ή εποχικής διαμονής, η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011, να μη βρίσκεται σε περιοχέςόπου ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύουΝatura 2000, εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

Μέσω των νέων ρυθμίσεωνπροστέθηκε η δυνατότητα αναμόρφωσης του μερικώς ή ολικώς κυρωμένου δασικού χάρτη λόγω διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η αναδιαμόρφωση της Επιτροπής Δασολογίου, διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων που έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις πυρκαγιές. Στους στόχους συγκαταλέγονται και η απλοποίηση / σύντμηση της διαδικασίας αποκατάστασης σφαλμάτων επί δασικών χαρτών (πρόδηλα σφάλματα), καθώς και η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για την εξαίρεση από την κατεδάφιση κατοικιών που βρίσκονται στις οικιστικές πυκνώσεις.

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται, όπως αναφέρεται, η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα (χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού και ξενοδοχειακών καταλυμάτων και γκολφ) σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ή δημιουργίας νέων από τον αρχικό δικαιούχο επέμβασης.

πηγή:in.gr

Σχόλια