Έφτιαξαν παγωτό που συντηρείται στους -5 οC - Εναντι της συνήθους θερμοκρασίας των -18 οC

Στόχος των επιστημόνων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και ΑΠΘ να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας Η εταιρεία Unilever, μία από τις μεγαλύτερες ετ...


Στόχος των επιστημόνων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και ΑΠΘ να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας
Η εταιρεία Unilever, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγωτού στον κόσμο, διοργάνωσε και χρηματοδότησε τα έτη 2020-2022 έπειτα από ανοιχτή, ανταγωνιστική, διεθνή πρόσκληση, το συνεργατικό ερευνητικό έργο «Co-Creation of a Sustainable Ice Cream», καλώντας ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ώστε να καταστεί εφικτή η παραγωγή παγωτού που θα συντηρείται σε υψηλές θερμοκρασίες (-5ºC), αντί της συνήθους θερμοκρασίας συντήρησης (-18ºC), προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε περισσότερους από 3.000.000 καταψύκτες παγκοσμίως που βρίσκονται στα σημεία πώλησης των παγωτών της, όπως π.χ. τα Algida, Ben&Jerry’s, ΕΒΓΑ κ.ά. 

Το έργο «Co-Creation of a Sustainable Ice Cream» είχε διαγωνιστικό αλλά και συνεργατικό χαρακτήρα, με στόχο την πρόταση και διερεύνηση ποικίλων εφαρμόσιμων λύσεων από κάθε ερευνητική ομάδα, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, ασφαλούς, εφαρμόσιμης και βιώσιμης λύσης στα βασικά ερωτήματα του ερευνητικού έργου. 

Στην πρώτη φάση του έργου επιλέχθηκαν μετά από κρίση 12 ερευνητικές ομάδες που κλήθηκαν να προτείνουν διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ανάμεσά τους και η ελληνική ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), κ. Ηλία Αναστασόπουλο και συνεργάτες ερευνητές τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Ιωάννη Γιαβάση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Θωμά Μοσχάκη του Τμήματος Γεωπονίας (ΤΓ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στο έργο συμμετείχαν επίσης οι υποψήφιοι διδάκτορες κ. Μιτσάγγα Χρυσάνθη (ΤΕΤΔ - ΠΘ) και κ. Πρόδρομος Προδρομίδης (ΑΠΘ), καθώς και η φοιτήτρια κ. Στατίλκο Ολγα (ΤΠ - ΠΘ).

Στη δεύτερη φάση της εφαρμογής και εργαστηριακής επίδειξης των βέλτιστων αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, προκρίθηκαν με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα οι 8 από τις 12 ερευνητικές ομάδες, ανάμεσά τους η ελληνική ομάδα.

Η τρίτη και τελική φάση του προγράμματος περιλάμβανε πιλοτικές δοκιμές παρασκευής παγωτού για τις 8 βέλτιστες συνταγές και διεργασίες που επιλέχθηκαν από όλες τις ερευνητικές ομάδες, ώστε να επιβεβαιωθεί σε βιομηχανική κλίμακα η αποτελεσματικότητα και σταθερότητα των προτεινόμενων λύσεων. 

Οι πιλοτικές δοκιμές έγιναν στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας σε διαφορετικές ηπείρους. 

Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε και σε αυτή τη φάση και μετά από τις πιλοτικές δοκιμές που έγιναν στο Colworth της Μ. Βρετανίας και τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος που ακολούθησε, έλαβε τελικά, το ένα από τα τρία βραβεία του προγράμματος και συγκεκριμένα το βραβείο «Proactive Co-Creation in Sustainable Ice Cream Challenge» για τη συνεισφορά της στη δημιουργία παγωτού ικανού να συντηρείται και να παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία – 5ºC, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την κατάψυξη, διακίνηση και αποθήκευσή του. 

Η βράβευση αυτή καταδεικνύει ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, μπορούν να αντιμετωπιστούν με διεπιστημονική συνεργασία ερευνητικών φορέων σε διεθνές επίπεδο. 

Αποδεικνύει επίσης τη δυναμική και την εξωστρέφεια των ερευνητικών ομάδων της χώρας μας και ειδικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τις ερευνητικές δυνατότητες ακόμα και νεοσύστατων ή περιφερειακών Τμημάτων, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΠΘ, τα οποία μπορούν να προτείνουν σύγχρονες λύσεις για τη βιώσιμη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή και τη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος για τον πλανήτη μας.

Σχόλια