Υπουργείο Οικονομικών : Καταπολέμηση «μαύρης» αγοράς & διάθεσης αγροτικών προϊόντων χωρίς τιμολόγια δια νόμου

Φορολογικά κίνητρα κόντρα στην «μαύρη» αγορά. Κατά 30% απαλλάσσονται τα φορολογητέα κέρδη των αγροτών που υπογράφουν συμβόλαιο με τη βιομηχα...


Φορολογικά κίνητρα κόντρα στην «μαύρη» αγορά. Κατά 30% απαλλάσσονται τα φορολογητέα κέρδη των αγροτών που υπογράφουν συμβόλαιο με τη βιομηχανία

Στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της «μαύρης» αγοράς, δηλαδή της διάθεσης αγροτικών προϊόντων χωρίς τιμολόγια βρίσκεται ο τελευταίος νόμος του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις».

Επίσης, οι ευνοϊκές αυτές φορολογικές ρυθμίσεις ενισχύουν τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις ομάδες παραγωγών, παράλληλα με την πριμοδότηση της συμβολαιακής καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, με τον νόμο 4935/2022 ισχύουν από φέτος, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2023, δύο σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τους επαγγελματίες αγρότες:

α) Απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Το συγκεκριμένο κίνητρο αφορά:
  • κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
  • μέλη συλλογικών αγροτικών σχημάτων, δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών,
  • αγρότες με σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας.
Μοναδική προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρισμό ή στο πλαίσιο έγγραφων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη. 

Το φορολογικό αυτό κίνητρο που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, στοχεύει στη δημιουργία νέων και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα στα οποία θα μετέχει ο αγρότης και θα του εξασφαλίζουν πέρα από τη μείωση φόρου και ένα αξιοπρεπές και καλύτερο εισόδημα..

β) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 30% των φορολογητέων κερδών σε παραγωγούς, εφόσον εισφέρουν σε επιχείρηση-αγοραστή το 40% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους στο πλαίσιο συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας. Πρόκειται για ένα κίνητρο που δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αγρότες, αλλά σε κάθε παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, αφορά κάθε επιχείρηση και βιομηχανία, μεταποιητική, εξαγωγική, μεταφορική ή άλλη.

Η συνολική ωφέλεια από τη μείωση του φόρου κατά 30% μπορεί να φτάσει τις 125.000 ευρώ σε περίοδο εννέα φορολογικών ετών.

πηγή: in.gr

Σχόλια