Γιατί φεύγουν οι αλλοδαποί εργάτες γης;

Η μεγάλη φυγή των αλλοδαπών εργατών γης από την Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στο ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο άλλων χωρών για τις άδειες παραμο...


Η μεγάλη φυγή των αλλοδαπών εργατών γης από την Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στο ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο άλλων χωρών για τις άδειες παραμονής και την παροχή ΑΜΚΑ.

Στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής μεταναστών, σε σχέση με την Ελλάδα είναι και οι μισθοί υψηλότεροι, το κοινωνικό κράτος πραγματικά αξιόπιστο και οι υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η καθημερινή ζωή, αδιαμφισβήτητα καλύτερες. Οι θεσμοί λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερη λογική, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν υποψήφια θύματα, γιατί υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος από το κράτος και τις καταναλωτικές ενώσεις. 

Ουσιαστικά οι μετανάστες φεύγουν από την Ελλάδα για τους ίδιους λόγους που φεύγουν και οι Έλληνες. Μετανάστες και Έλληνες φεύγουν για την Ευρώπη επειδή οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων δεν κατάφεραν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. 

Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις σπατάλησαν τους ευρωπαϊκούς πόρους ενισχύοντας τις ομάδες πίεσης σε βάρος της παραγωγικής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα η εκάστοτε αντιπολίτευση, τα συνδικάτα και ο Τύπος διεκδικούσαν ολοένα και μεγαλύτερες ενισχύσεις των ομάδων πίεσης, σε βάρος της παραγωγικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και καθώς η γερασμένη Ευρώπη προσφέρει "γη και ύδωρ" σε νέους εργαζόμενους, ο κίνδυνος κατάρρευσης ολόκληρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. 

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις άδειες παραμονής και την παροχή ΑΜΚΑ, ενώ είναι αναγκαία προϋπόθεση δεν θα λύσει τελικώς το πρόβλημα, καθώς οι εργάτες πηγαίνουν πάντα εκεί που θα βρουν τον υψηλότερο μισθό. 

Και δυστυχώς οι ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή έχασαν το τρένο του ανταγωνισμού, δεν μπορούν να προσφέρουν ευρωπαϊκούς μισθούς. Ακόμα όμως και αν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν σε χώρες με αξιόπιστο κοινωνικό κράτος και ιδιωτικές επιχειρήσεις που σέβονται τους πολίτες. 

Για τους πολιτικούς και τους πολίτες που φοβούνται την αλλοίωση του εθνικού πληθυσμού, καθώς και για την εθνικιστική πολιτική που θα δώσει τελικώς τη χαριστική βολή στην Ελλάδα, θα γράψουμε σύντομα με άλλη αφορμή.


lathanasis@gmail.com

Θανάσης Λαγός

Σχόλια