Θέση Εργασίας για Γεωπόνο Τ.Ε. ή Π.Ε. Πωλητή αγροτικών εφοδίων για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσληψη γεωπόνου Τ.Ε. ή Π.Ε. Η επιχείρησή μας, με δραστηριότητα στην τοπική αγορά γεωργικών εφοδίων από το 2006, στην προσπάθεια ανάπτυξης...
Πρόσληψη γεωπόνου Τ.Ε. ή Π.Ε.

Η επιχείρησή μας, με δραστηριότητα στην τοπική αγορά γεωργικών εφοδίων από το 2006, στην προσπάθεια ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών της.

Μας ενδιαφέρει η πρόσληψη: Γεωπόνου Τ.Ε. ή Π.Ε. Πωλητή αγροτικών εφοδίων για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.


Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχιούχος Γεωπονίας Π.Ε ή Γεωπόνος Τ.Ε. (επιθυμητή κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής)
- Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Ευχέρεια χρήσης Η / Υ
- Επιθυμητή ειδίκευση στη δενδροκομία
- Κάτοχος διπλώματος Β' κατηγορίας
- Δυναμική και δραστήρια προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
- Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και διαπραγματεύσεων
- Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Περιγραφή καθηκόντων

- Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
- Προετοιμασία οικονομικών προσφορών για τις ανάγκες πωλήσεων
- Επικοινωνία με πελάτες και υποστήριξη προϊόντων
- Διερεύνηση των αναγκών των πελατών για προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
- Συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής πωλήσεων
- Εφαρμογή πλάνου για επίτευξη στόχων με τον συνδυασμό των παραπάνω

Η επιχείρηση προσφέρει:

- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Bonus Επίτευξης Στόχων
- Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, φορητού Η / Υ και κινητού τηλεφώνου
- Κάλυψη εξόδων κίνησης και ραντεβού
- Δυνατότητα εξέλιξης
- Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tamyntak@hotmail.com

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

ΠΗΓΉ:(pepteg.gr)

Σχόλια