Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης & ΕΛΜΕΠΑ για την βελτίωση του κρητικού ελαιόλαδο

Με στόχο την άριστη ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου, Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμπράττουν, προκειμένου να δώσ...


Με στόχο την άριστη ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου, Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμπράττουν, προκειμένου να δώσουν στους ελαιοπαραγωγούς χρήσιμα εργαλεία και γνώσεις, ώστε ο «χρυσός» του πρωτογενούς τομέα του νησιού να έχει την υψηλότερη ποιοτικά στάθμη.

Οι δύο φορείς, Περιφέρεια και Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα στοχεύσει στον προσδιορισμό του καλύτερου δυνατού χρόνου συγκομιδής της κύριας καλλιεργούμενης ποικιλίας στην Κρήτη, της Κορωνέικης.

Το έργο, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, θέτει ως βασικό στόχο την τεκμηρίωση της σχέσης του χρόνου συγκομιδής με την άριστη ποσοτικά και ποιοτικά ελαιοπαραγωγή και τον καθορισμό των ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και εισροών για την περαιτέρω βελτίωση του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Η ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης για βέλτιστη συγκομιδή, με τη δημιουργία δείκτη ωρίμανσης και του ανάλογου εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων από τους παραγωγούς, αναδείχθηκε μετά από τις πρόσφατες περιπτώσεις υποβάθμισης του παραγόμενου ελαιόλαδου, με δυσμενείς συνέπειες τόσο στο γεωργικό εισόδημα όσο και στην αναγνωρισμένη αξία του προϊόντος.

Κατά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, σε αντιπροσωπευτικές ελαιοκομικές περιοχές του νησιού, θα μελετηθούν όλες οι σχετιζόμενες παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη και ωρίμανση του ελαιόκαρπου, στον σχηματισμό του ελαιόλαδου καθώς και στην περιεκτικότητά του σε συστατικά σχετιζόμενα με την ανθρώπινη διατροφή και υγεία.

Αναλυτικότερα, Θα αποκτηθεί η απαιτούμενη γνώση ώστε: α) να προσδιοριστεί επιστημονικά και με ακρίβεια ο βέλτιστος χρόνος συγκομιδής του ελαιόκαρπου, με ολιστικό προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, β) να παραχθεί άριστη ποιότητα θέτοντας ορθές πρακτικές βάσεις για την βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, και γ) να δημιουργηθεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεως για τον προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής από τους ελαιοπαραγωγούς.


Σχόλια