Υπογραφή σχεδίων πυροπροστασίας κατοικιών μόνο από γεωτεχνικούς ΠΕ απαιτεί το ΓΕΩΤΕΕ - Εκτός οι Δασοπόνοι Γεωτεχνικοί Τ.Ε . ;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ECOPRESS την υπογραφή των σχεδίων πυροπροστασίας κατοικιών, ιδίως μέσα σε περιαστικά δάση από Γεωτεχνικούς, που μ...


Σύμφωνα με δημοσίευμα του ECOPRESS την υπογραφή των σχεδίων πυροπροστασίας κατοικιών, ιδίως μέσα σε περιαστικά δάση από Γεωτεχνικούς, που μέχρι τώρα αποτελεί επαγγελματικό πεδίο των μηχανικών, ζήτησε η διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ σε συνάντηση της με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Γεωτεχνικοί Τ.Ε. Δασοπόνοι διότι ασκούν και αυτοί αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα . Άλλωστε αν εφαρμοστεί το προτεινόμενο σχέδιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , θα υφίσταται αθέμιτος ανταγωνισμός μέσα στον ίδιο επιστημονικό κλάδο γιατί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκπροσωπεί μόνο τους Γεωτεχνικούς Π.Ε.


Παράλληλα το ΓΕΩΤΕΕ έθεσε στον υπουργό θέματα για τα προγράμματα καθαρισμού δασών και υποδομών πρόληψης, όπως επίσης για την ενίσχυση του ρόλου των Δασικών Υπηρεσιών και την άμεση προκήρυξη των θέσεων επιστημονικού προσωπικού, που παρά το ότι εξαγγέλθηκαν δεν έχουν προχωρήσει.

Η συνάντηση της Αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΩΤΕΕ ότι έγινε σε καλό κλίμα και επικεντρώθηκε στα θέματα διαχείρισης κρίσεων που συνδέονται με την Πολιτική Προστασία και αφορούν κυρίως τους κλάδους Δασολόγων και Γεωλόγων (Δασικές Πυρκαγιές – κατολισθήσεις και πλημμύρες), τα θέματα πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών, τον ενεργότερο ρόλο των δασικών Υπηρεσιών στο σύστημα πολιτικής προστασίας, την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που θα διασφαλίζει το πλαίσιο της πρόληψης, την εξασφάλιση πόρων για καθαρισμούς δασών και ευαίσθητων περιοχών και την αξιοποίηση των ποσών που διατίθενται στους ΟΤΑ για το σκοπό αυτό.

Η συνάντηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη με αντιπροσωπεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τους κ.κ. Μάμαλη Σπυρίδωνα, Πρόεδρο του Δ.Σ, Ρήγα Αλέξανδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Μπόκαρη, Ρήγα Γιοβανόπουλο, Διονύση Γκούτη και Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου έγινε την Τρίτη 21 Ιουνίου

Όπως ανακοινώθηκε η αντιπροσωπεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη στήριξης από όλα τα Υπουργεία της πολιτικής απόφασης για τη μεταφορά και υπαγωγή των δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Διοικητική αναδιοργάνωσή και αναβάθμισή τους με τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Δασών.

Στη βάση αυτή ζητήθηκε:

1.Με νομοθετική πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων να προωθηθεί στη Βουλή ρύθμιση με την οποία να επαναπροσδιορίζεται το έργο της πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών και συνεπώς να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 1 παρ.2 του Νόμου 2612 /1998 που προσεγγίζει το θέμα της πρόληψης με περιοριστικό τρόπο και αφαιρεί από τις δασικές Υπηρεσίες τη δυνατότητα να οργανώσουν με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο δράσεις πρόληψης μέσα στα δάση.

2.Ζητήθηκε η συμβολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (σε επίπεδο Κυβέρνησης) αναφορικά με την ενίσχυση των δασικών Υπηρεσιών με μέσα και προσωπικό με δεδομένη την ανάγκη συστηματικής παρουσίας του προσωπικού της στα εν εξελίξει περιστατικά διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ των οποίων και οι Δασικές Πυρκαγιές.

3.Συνδέθηκε το θέμα της συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Δασικές Υπηρεσίες με την ανάγκη λειτουργίας σύγχρονων και αποτελεσματικών Δασικών Υπηρεσιών. Αυτή η παραδοχή οδηγεί στην υποχρέωση άμεσης προκήρυξης των θέσεων επιστημονικού προσωπικού που παρά το ότι εξαγγέλθηκαν δεν έχουν προχωρήσει.

4.Συζητήθηκε το πρόγραμμα «Αντινέρο», που αφορά καθαρισμούς δασών και βελτιώσεις του δασικού οδικού δικτύου για τα οποία παρά την εξασφάλιση πόρων 50 και πλέον εκατ. Ευρώ και την εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (για την επίσπευση των διαδικασιών), το οποίο όμως παρά τις προσδοκίες και παρά το ότι πλησιάζει ο Ιούλιος, δεν έχουν προχωρήσει και μάλιστα σε ορισμένες πολύ ευαίσθητες- επικίνδυνες περιοχές της Χώρας.

5.Συζητήθηκε το πρόγραμμα «Αιγίς» που περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών πρόληψης (ελαφρά πυροσβεστικά οχήματα, οργάνωση πυροφυλακείων κλπ) και τη βελτίωση των επικοινωνιών που είναι απαραίτητες για τη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

6.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την δυνατότητα υπογραφής των σχεδίων πυροπροστασίας κατοικιών, ιδίως μέσα σε περιαστικά δάση από Γεωτεχνικούς.

7.Συζητήθηκε το πλαίσιο καταγραφής απειλών και κινδύνων από πλημμύρες ή κατολισθήσεις στη Χώρα και η δυνατότητα συμμετοχής του ΓΕΩΤΕΕ σε αυτό.


πηγή : ECOPRESS

Σχόλια