«Σοβαρά σφάλματα» στη διανομή των γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ διαπίστωσαν Τσέχοι ελεγκτές

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης - μεταξύ των οποίων το Αγροτικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Επιμ...


Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης - μεταξύ των οποίων το Αγροτικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Επιμελητήριο Τροφίμων της Τσεχικής Δημοκρατίας - ανέθεταν δημόσιες συμβάσεις σε προμηθευτές χωρίς διαγωνισμούς, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις τους. 

Η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Τσεχίας διαπίστωσε «σοβαρά σφάλματα» σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης – μεταξύ των οποίων το Αγροτικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Επιμελητήριο Τροφίμων της Τσεχικής Δημοκρατίας – ανέθεταν δημόσιες συμβάσεις σε προμηθευτές χωρίς διαγωνισμούς, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις τους.

«Δεν παίρνουμε τα ευρήματα της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας ελαφρά τη καρδία και θα διερευνήσουμε διεξοδικά όλες τις συμβάσεις που επισημάνθηκαν από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Θα αναλύσω σωστά την όλη κατάσταση και στη συνέχεια θα επιλέξουμε την επόμενη πορεία δράσης», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Γεωργίας Ζντένεκ Νέκουλα (KDU-ČSL, ΕΛΚ).

Σύμφωνα με το SAO, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επέλεξε τον πάροχο υπηρεσιών για το τριετές πρόγραμμα στήριξης της κατανάλωσης γάλακτος χωρίς διαγωνισμό, αν και ήταν υποχρεωμένο να το πράξει. Επιπλέον, η κρατική υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος δεν εντόπισε αυτό το παράπτωμα, επισήμαναν οι ελεγκτές.

Το τσεχικό υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι έχει ήδη υιοθετηθεί μηχανισμός για την αποφυγή τέτοιων λαθών στο μέλλον. Ωστόσο, το υπουργείο αντιμετωπίζει επίσης κριτική από τους ελεγκτές για το σύστημα διανομής χρημάτων, καθώς αξιολόγησε τις αιτήσεις επιχορήγησης μη κυβερνητικών οργανώσεων ως αδιαφανείς.

Όλοι οι ελεγχόμενοι φορείς αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρατυπία.

Από Aneta Zachová | EURACTIV.cz | Μεταφρασμένο από Σπύρος Σιδέρης


Σχόλια