Συστάσεις στους δενδροκαλλιεργητές& καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ψύλλας στην φιστικιά

Συστάσεις στους δενδροκαλλιεργητές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου Από επιτόπιους ...


Συστάσεις στους δενδροκαλλιεργητές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Από επιτόπιους ελέγχους σε κτήματα των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, η διαπιστώθηκε κατά τόπους έντονη παρουσία του εντόμου ψύλλα στην φιστικιά.

Ο πληθυσμός της ψύλλας, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως, μπορεί να εξελιχθεί σε υψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα την σημαντική εξασθένηση της καλλιέργειας.

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν την καλλιέργειά τους για την πιθανή παρουσία του εντόμου και στην περίπτωση που παρατηρηθούν προσβολές να διενεργηθεί ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικό προϊόν. Η χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος εξόντωσης των φυσικών εχθρών του εντόμου.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: 
  • abamectin, 
  • aluminium silicate (kaolin), 
  • emamectin, paraffin oil/cas 64742-46-7, 
  • spinetoram, 
  • spinosad, 
  • spirotetramat.

πηγή:in.gr

Σχόλια