ΕΠΑΛ Θήβας: Χρήση μετεωρολογικού σταθμού στην Γεωργία ακριβείας

Στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” το ΕΠΑΛ Θήβας υλοποιεί το 2ο ...
Στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” το ΕΠΑΛ Θήβας υλοποιεί το 2ο έργο με τίτλο: «Χρήση μετεωρολογικού σταθμού στην Γεωργία ακριβείας.»

Το ΕΠΑΛ Θήβας μέσα από το σχέδιο δράσης προσπαθεί να συνδυάσει την γνώση με την καινοτομία και να εισάγει στους μαθητές/τριες τις σύγχρονες τάσεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της γεωργίας.

Συγκεκριμένα, τo Σχέδιο Δράσης είναι ένα Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ


ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ


ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Το σχέδιο δράσης αποτελείται από 3 υποδράσεις κατά τις οποίες οι μαθητές καλλιέργησαν λαχανικά σε πειραματικό αγρόκτημα, εγκατέστησαν σύστημα αυτόματης άρδευσης με σταγόνες και μετεωρολογικό σταθμό στο χώρο του. Σε όλη την διάρκεια των δράσεων του προγράμματος οι μαθητές εφάρμοζαν καλλιεργητικές εργασίες σύμφωνα με τις αρχές της γεωργίας ακριβείας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού για τις κλιματικές παραμέτρους και το μικροκλίμα της περιοχής. Οι πληροφορίες συλλέγονται από τον μετεωρολογικό σταθμό με την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού το οποίο επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνονται από το μετεωρολογικό σταθμό.


ΣΥΛΛΟΓΗ
 ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιπλέον δημιουργήθηκε σύστημα αυτόματου ποτίσματος αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία της πλατφόρμας του ελεύθερου υλικού και λογισμικού Arduino, καθώς και η σημαντικότατη έρευνα που έχει γίνει την τελευταία πενταετία όσον αφορά τον κλάδο του physical computing.


ΑΥΤΟΜΑΤΟ
 ΠΟΤΙΣΜΑ

ARDUINO SCREEN

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς δημιούργησαν μία εφαρμογή για smartphones – tablets, η οποία δείχνει σε πραγματικό χρόνο την θερμοκρασία, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου, ενώ ταυτόχρονα δίνει οδηγίες για πότισμα των φυτών και προειδοποιεί για κίνδυνο πυρκαγιάς με ηχητικό μήνυμα.

Μπορείτε να κάνετε χρήση της εφαρμογής σαρώνοντας το παρακάτω QR code


Σχόλια