Η Ευρωπαική Επιτροπή θα χαλαρώσει περαιτέρω τους κανόνες αμειψισποράς μετά το πράσινο φως των κρατών μελών

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή επέτρεψε μια έκτακτη και προσωρινή παρέκκλιση για να επιτραπεί η παραγωγή οποιασδήποτε καλλιέργειας σε αγρανάπαυση φέ...


Τον Μάρτιο, η Επιτροπή επέτρεψε μια έκτακτη και προσωρινή παρέκκλιση για να επιτραπεί η παραγωγή οποιασδήποτε καλλιέργειας σε αγρανάπαυση φέτος, διατηρώντας παράλληλα το πλήρες επίπεδο των ενισχύσεων πρασίνου για τους γεωργούς στο πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει τη διαδικασία για την καθυστέρηση των απαιτήσεων περί αμειψισποράς και αγρανάπαυσης στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚAΠ) για ένα ακόμη έτος, μετά το άτυπο πράσινο φως των κρατών μελών.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή επέτρεψε μια έκτακτη και προσωρινή παρέκκλιση για να επιτραπεί η παραγωγή οποιασδήποτε καλλιέργειας σε αγρανάπαυση φέτος, διατηρώντας παράλληλα το πλήρες επίπεδο των ενισχύσεων πρασίνου για τους γεωργούς στο πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ένωσης.

Το μέτρο αναμένεται να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή της ηπείρου ήδη κατά τη φετινή περίοδο εμπορίας, αυξάνοντας τις εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις για την καλλιέργεια σιτηρών.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει προσωρινά τις εξαιρέσεις τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος και ζήτησε τη γνώμη των εκπροσώπων των κρατών μελών σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κατά τη μηνιαία σύνοδο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ-27 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγή που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, 16 κράτη μέλη – Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία – εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής.

Η πηγή ανέφερε ότι στο τέλος της στρογγυλής τραπέζης με τους υπουργούς, η Κομισιόν χαιρέτισε το «σαφές μήνυμα» του Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας για την υποβολή προτάσεων για τις εξαιρέσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Παρόμοιο αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μπουν περισσότερες εκτάσεις στην παραγωγή ήρθε από τους επικεφαλής της πλειοψηφούσας ομάδας της επιτροπής γεωργίας του ΕΚ, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή στον επικεφαλής της γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι ζητώντας ρητά να εξεταστούν προσωρινές παρεκκλίσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή της Επιτροπής, οι εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 14% μέχρι το τέλος Ιουνίου, κυρίως λόγω της αύξησης των 3,6 εκατομμυρίων τόνων μαλακού σιταριού σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μετά τη θερινή συγκομιδή του 2022, συνέχισε η πηγή, με τις καθαρές εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ να αυξάνονται δυνητικά κατά σχεδόν 34% σε 35,45 εκατ. τόνους από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023.

Αν και είναι θετικό για την τόνωση της παραγωγής, οι εξαιρέσεις από τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ), όπως αυτές για την προστασία του εδάφους, ενδέχεται να αποδυναμώσουν τη συνολική πράσινη φιλοδοξία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Η αμειψισπορά είναι η πρακτική της διαδοχικής καλλιέργειας διαφορετικών τύπων καλλιεργειών στην ίδια έκταση και, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία του εδάφους, περιλαμβάνεται στις περιβαλλοντικές πρακτικές για τη λήψη πράσινων άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ.

Στο τρέχον πρόγραμμα, που ισχύει προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους, οι γεωργοί με καλλιεργήσιμη γη άνω των 15 εκταρίων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 5% της γης τους πρέπει να αφιερώνεται σε περιοχές που είναι επωφελείς για τη βιοποικιλότητα, όπως δέντρα, φράκτες ή γη που παραμένει σε αγρανάπαυση.

Ωστόσο, η παράταση της παρέκκλισης από την απαίτηση για αγρανάπαυση της γης στο επόμενο πρόγραμμα θα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα, καθώς στους νέους κανόνες της ΚΑΠ, που θα τεθούν σε ισχύ από το 2023, η απαίτηση αλλάζει σε 4% της αγρανάπαυσης για όλους τους γεωργούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Ένας άλλος κίνδυνος περιλαμβάνεται στο άρθρο 148 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, το οποίο επιτρέπει μια τέτοια παρέκκλιση και διαθέτει επίσης τη δυνατότητα για την Επιτροπή να μετατρέψει την προσωρινή εξαίρεση σε μόνιμη λύση, εάν τα συγκεκριμένα προβλήματα που οδήγησαν στην παρέκκλιση εξακολουθούν να υφίστανται.

Σχόλια