FAO: Οι κρατικές επιδοτήσεις στους Αλβανούς αγρότες είναι οι χαμηλότερες στην περιοχή

Η γεωργία συμβάλλει περίπου στο 20% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αλβανίας. Αλλά περισσότερο από αυτό, παρέχει ουσιαστική δ...


Η γεωργία συμβάλλει περίπου στο 20% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αλβανίας. Αλλά περισσότερο από αυτό, παρέχει ουσιαστική διατροφή για πολλούς που δεν εργάζονται εκτός του γεωργικού τομέα και βασίζονται στη γεωργία για την τροφή τους.

Οι Αλβανοί αγρότες λαμβάνουν 18 φορές λιγότερη οικονομική στήριξη από το κράτος σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών.

Η γεωργία συμβάλλει περίπου στο 20% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αλβανίας. Αλλά περισσότερο από αυτό, παρέχει ουσιαστική διατροφή για πολλούς που δεν εργάζονται εκτός του γεωργικού τομέα και βασίζονται στη γεωργία για την τροφή τους.

Η έκθεση του FAO δείχνει ότι οι Αλβανοί αγρότες λαμβάνουν μόνο 3 ευρώ άμεσης στήριξης ανά εκτάριο από το κράτος, ενώ 42 ευρώ πηγαίνουν σε ιδρύματα και φορείς που παρακολουθούν τον αγροτικό τομέα. Αυτή είναι αντίστροφη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες όπου η πλειοψηφία των κονδυλίων πηγαίνει απευθείας στον αγρότη.

Στο Κοσσυφοπέδιο, 69 ευρώ ανά εκτάριο πηγαίνουν στον αγρότη και 54 ευρώ στη διοίκηση, ενώ στη Βοσνία, 66 ευρώ πηγαίνουν στον αγρότη και 60 ευρώ στη διοίκηση.

Κατά μέσο όρο, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έδωσαν περίπου 53 ευρώ ανά εκτάριο στους αγρότες τους, ενώ στην Αλβανία το ποσό αυτό ήταν 18 φορές μικρότερο, μόλις 3 ευρώ.

Η έκθεση του FAO σημειώνει ότι η κυβέρνηση παρέχει πολύ λίγη δημόσια χρηματοδότηση για τους αγρότες και τα χρήματα που προορίζονται για τον τομέα δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε.

Με αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης, η έκθεση αναφέρει ότι η πολιτεία δεν παρέχει επαρκή βοήθεια στους αγρότες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της αγοράς, να αποτρέψουν την ερήμωση της υπαίθρου ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, η χώρα θα πρέπει επειγόντως να αυξήσει την άμεση χρηματοδότηση και να βελτιώσει τη λειτουργία των θεσμών, ώστε τα κεφάλαια να απορροφηθούν σωστά.

Για να ανταποκριθεί στα κριτήρια της ΕΕ, η Αλβανία πρέπει να διαθέσει ποσό ισοδύναμο με το ένα τρίτο του ποσού που αναμένει σε χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Αλβανία πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια για τη γεωργία τουλάχιστον κατά πέντε φορές.

Αλλά η κατάσταση για τους αγρότες είναι ακόμη πιο άσχημη αν εξετάσουμε το εισόδημά τους.

Το 2021, περίπου το 41% των Αλβανών εργαζόταν στους γεωργικούς τομείς, αλλά η πλειοψηφία δεν λάμβανε κανενός είδους μισθό.

Στα μέσα του 2021, σύμφωνα με το INSTAT, μόλις 54.000 από τους 540.000 εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα κατέβαλλαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι ήταν αυτοαπασχολούμενοι χωρίς αμοιβή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι «απασχολούνται» στην οικογενειακή επιχείρηση, παράγουν τα προς το ζην ή είναι αυτοαπασχολούμενοι. Υπάρχουν επίσης πολλοί που δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία.

Νωρίτερα τον Μάιο, ανακοινώθηκε ότι περίπου 112 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ προορίζονταν για τον αλβανικό γεωργικό τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD III.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα έτη 2021 έως 2027 και επιδιώκει να στηρίξει βιώσιμα διατροφικά συστήματα αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα και ευθυγραμμίζοντάς τον σταδιακά με το κεκτημένο της ΕΕ. Επιπλέον, επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να ικανοποιήσει τη ζήτηση για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα και την καλή διαβίωση των ζώων.

Άλλες βασικές αρχές της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και την αναβάθμιση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας. Βοηθά επίσης στην προσέλκυση περισσότερων γεωργών στον τομέα και στη βελτίωση της κοινοτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Η αλβανική κυβέρνηση θα προσθέσει άλλα 34 εκατ. ευρώ στο ποσό της ΕΕ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 146 εκατ. ευρώ.


Από Alice Taylor | exit.al | Μεταφρασμένο από Σπύρος Σιδέρης

Σχόλια