Τελιγιορίδου - Αραχωβίτης : Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα βοοειδή & στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα ΚΑΠ είναι το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και η...


Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα ΚΑΠ είναι το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και η κατεύθυνση πόρων για τη στήριξη παραγωγικών κλάδων που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει θολό τοπίο για τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ασάφεια των κυβερνητικών δηλώσεων και διαρροών σχετικά με τη συνδεδεμένη των βοοειδών που δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα δοθεί προς ενίσχυση των εγχώριων εκτροφών για πάχυνση εγχώριων ζώων ή των εισαγόμενων ζώων που εκτρέφονται στη χώρα για 5 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Σταύρος Αραχωβίτης κατέθεσαν Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.), ζητώντας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα αντίγραφα από τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε το ΥΠΑΑΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, σχετικά με το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα βοοειδή και στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Συνδεδεμένες ενισχύσεις στα βοοειδή και στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027»

Οι Διεθνείς συγκυρίες και η παγκόσμια οικονομική κρίση, βάλλει τον αγροτικό τομέα της χώρας ποικιλοτρόπως, με κύριους αποδέκτες τους παραγωγούς, οι οποίοι παλεύουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά των εκμεταλλεύσεών τους.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οφείλει να έχει διασφαλίσει την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προκειμένου ο πρωτογενής τομέας, να λάβει την αναγκαία στήριξη και ενίσχυση, ώστε να μπορεί όχι μόνο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και να διεκδικήσει την εξέλιξη του.

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων:

Αντίγραφα από τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε το ΥΠΑΑΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, σχετικά με το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα βοοειδή και στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα.


Οι Αιτούντες Βουλευτές


Τελιγιορίδου Ολυμπία
Αραχωβίτης Σταύρος
Σχόλια