Γεωτεχνικοί: Η κατανομή των θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στη Γενική Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους γεωτεχνικούς Τ.Ε. και Π.Ε. ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθ. 88085/Ε1...


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους γεωτεχνικούς Τ.Ε. και Π.Ε. ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθ. 88085/Ε1/15-7-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 2021-2022».


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ 88085/Ε1/15-7-2022

Συνημμένο αρχείο:

Σχόλια