Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με νέες ορθοεικόνες – Ποιες περιοχές αφορά

Παραδείγματα μη ομοιογενών ως προς τη χρήση γης τεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022 Ένα νέο επίπεδο πληροφορίας με την ονομα...


Παραδείγματα μη ομοιογενών ως προς τη χρήση γης τεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022

Ένα νέο επίπεδο πληροφορίας με την ονομασία «Ορθοφωτοχάρτες 22» έχει προστεθεί στο υπόβαθρο, στο πλαίσιο της υποβολής της ΕΑΕ 2022 (δηλώσεις ΟΣΔΕ).

Ειδικότερα, το layer αυτό περιλαμβάνει για συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας επικαιροποιημένες ορθοεικόνες ετών 2020 και 2021. Όσον αφορά στις ΠΕ που θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι με monitoring στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει, ότι έχουν αναρτηθεί περιοχές των ΠΕ Ημαθίας και Τρικάλων και το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν της Π.Ε. Καρδίτσας.

Ειδικά για τους γεωργούς των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Ημαθίας, στους οοίους θα διενεργηθεί έλεγχος με τη μέθοδο του monitoring, και λόγω του ότι οι γεωργοί θα ειδοποιηθούν με ένδειξη για πιθανά λάθη και τη δυνατότητα τροποποίησης των αιτήσεών τους, θα ήταν σκόπιμο να επανελεγχθεί η ορθότητα της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων τους βάσει των νέων ορθοεικόνων.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξαίρεση πιθανών μη επιλέξιμων στοιχείων και στην ύπαρξη μίας μοναδικής καλλιέργειας/χρήσης γης εντός του κάθε αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση περισσότερων της μία καλλιέργειας (δηλώνεται συγκαλλιέργεια στο φυτικό κεφάλαιο, μη ύπαρξη ομοιογενούς τεμαχίου), θα πρέπει τα αγροτεμάχια να σπάσουν σε περισσότερα του ενός και να αποφευχθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, δηλώσεις με αγροτεμάχια συγκαλλιεργειών.
Τα παραδείγματα

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα μη ομοιογενών ως προς τη χρήση γης τεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022:

Εικόνα 1: Το τεμάχιο με α/α 6 έχει δύο διακριτές αρόσιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο διακριτά τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια.


Εικόνα 2: Τα τεμάχια με α/α 1 έχουν και μόνιμη και αρόσιμη καλλιέργεια. Προτείνεται να σπάσουν σε δύο διακριτά τεμάχια έκαστος, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια.


Εικόνα 3: Το τεμάχιο με α/α 5 έχει δύο διακριτές μόνιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο διακριτά τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια.


Εικόνα 4: Το τεμάχιο με α/α 2 έχει πολλαπλές διακριτές καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει στα αντίστοιχα διακριτά τεμάχια.


Εικόνα 5: Το τεμάχιο με α/α 5 έχει παραπάνω από μία διακριτές μόνιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε τρία τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει την κάθε μία καλλιέργεια.


Εικόνα 6: Τεμάχια με πιθανή μη ορθή ψηφιοποίηση των ορίων τους. Προτείνεται να γίνει επανέλεγχος των ορίων των αγροτεμαχίων.


Εικόνα 7: Τεμάχιο στο οποίο περιέχονται μη επιλέξιμα στοιχεία εντός του περιγράμματος της ψηφιοποίησης των ορίων του. Προτείνεται να γίνει τροποποίηση της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου.


Εικόνα 8: Τεμάχιο στο οποίο στο νέο υπόβαθρο περιέχονται μη επιλέξιμα στοιχεία εντός του περιγράμματος της ψηφιοποίησης των ορίων του. Προτείνεται να γίνει τροποποίηση της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου.
Ορθή δήλωση των ορίων αγροτεμαχίων

Με στόχο να βοηθηθούν οι γεωργοί στην ορθή δήλωση των ορίων των αγροτεμαχίων τους θα λειτουργήσει το νέο Layer στο υπόβαθρο στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022.

Οι περιοχές που αφορούν κυρίως είναι οι: Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Λήμνος, Ρόδος, Νησιά Ιονίου Πελάγους, Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσος, Ημαθία, Πιερία, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Κιλκίς, Τρίκαλα, Λάρισα, Ιωάννινα.

Επισημαίνεται ότι δεν αφορά το σύνολο των νομών.

Εν συνεχεία θα αναρτηθούν και για τις περιοχές: Καρδίτσας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κω, Καρπάθου, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών.


ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια