Προς καθιέρωση σε ετήσια βάση το Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1ο Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση με τίτλο «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη...


Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1ο Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση με τίτλο «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Η επιτυχία του Συνεδρίου σηματοδοτεί την καθιέρωση του σε ετήσια βάση.

Το Συνέδριο που τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Πρσυνεδριοέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 15-17 Ιουνίου 2022 στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ με τη συμμετοχή άνω των 300 μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ και περίπου 50 εκπροσώπων από φορείς του ευρύτερου δημοσίου.

Στις έντεκα Συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσθηκαν 108 εργασίες στις εξής θεματικές ενότητες:

«Δημόσιες και διεθνείς πολιτικές για την κλιματική κρίση», «Κλιματική Κρίση στη Μεσόγειο», «Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Κλιματική Κρίση, Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές», «Κλιματική Κρίση - Δράσεις προσαρμογής και μετριασμού», «Κλιματική Κρίση, Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση», «Κλιματική Κρίση και Υγεία», «Κλιματική Κρίση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», «Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά», «Εκπαίδευση και Μάθηση για την Κλιματική Κρίση» και «Επικοινωνώντας την Κλιματική Κρίση».

Ιδιαίτερης σημασίας γεγονός αποτελεί η μεγάλη συμμετοχή φοιτητών από μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης το 5ο Επιστημονικό Φόρουμ για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα. Το Forum διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Βασικά συμπεράσματα από τις πραγματοποιηθείσες Συνεδρίες ήταν:
  • η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το ΕΚΠΑ σε ότι αφορά στο αντικείμενο της Κλιματικής Κρίσης,
  • η πολυθεματικότητα και η καινοτομία της έρευνας για την Κλιματική Κρίση που πραγματοποιείται στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων,
  • η επιτυχημένη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνητικών έργων στα Προγράμματα Σπουδών,
  • η διαμόρφωση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών,
  • η μεγάλης εμβέλειας διεθνής παρουσία του ΕΚΠΑ σε προγράμματα και πρωτοβουλίες για την Κλιματική Κρίση και τέλος,
  • η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του ΕΚΠΑ προς τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της περιφερειακής/τοπικής αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής.

πηγή: (zougla.gr)

Σχόλια