Υπογράφηκε η σύμβαση για τα αρδευτικά δίκτυα από το φράγμα Τριανταφυλλιάς Φλώρινας

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς Α’ Φάση». μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου εται...


Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς Α’ Φάση». μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Σωτήρη Βόσδου. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 24.179.817 ευρώ.

Με το έργο αρδεύεται γεωργική έκταση 18 χιλιάδων στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του έργου: «Αρδευτικά δίκτυα Πεδιάδας Φλώρινας», συνολικής εκτάσεως 54 χιλιάδων στρεμμάτων.

Προβλέπεται να κατασκευασθούν:

– Τα απαραίτητα δίκτυα – αρδευτικά ζώνης και αποχετευτικά-αποστραγγιστικά – για την εξυπηρέτηση 18.000 στρ. περίπου μικτής έκτασης των Αγροκτημάτων εντός της αρδευτικής περιμέτρου, στα οποία υπάρχει εγκεκριμένος εκούσιος αναδασμός. Αυτά είναι της Υδρούσας, του Τροπαιούχου, του Μεσονησίου, του Τριποτάμου, της Παλαίστρας και τμήματος 1.000 στρ. περίπου των Λεπτοκαρυών.

– Τα έργα προσαγωγής του νερού που αποτελούνται από αγωγό σύνδεσης με το έργο υδροληψίας του φράγματος Τριανταφυλλιάς και αγωγούς μεταφοράς συνολικού μήκους 2.050 μ. στους οποίους παρεμβάλλονται δύο πιεζοθραυστικά φρέατα.

– Η διάνοιξη νέων ή η βελτίωση υπαρχόντων έργων αγροτικής οδοποιίας στις προβλεπόμενες κοινόχρηστες ζώνες των αναδασμών, παράλληλα στους κατασκευαζόμενους αγωγούς μεταφοράς και θα κατασκευαστούν τμήματα των ασφαλτόδρομων προσπέλασης στις τρεις νέες γέφυρες, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στο παρόν έργο.

– Η διασύνδεση του κεντρικού δικτύου με τον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς από το φράγμα Κολχικής, ώστε να τροφοδοτούνται τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει η Π.Ε. Φλώρινας σε ανακοίνωση της, “η εγκατάσταση του αναδόχου προβλέπεται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και με την υλοποίηση του αρδευτικού αναμένεται να δημιουργηθούν νέες συνθήκες για την αγροτική παραγωγής της περιοχής”.

πηγή: ertnews.gr

Σχόλια