Κίνδυνος να μείνουν αμάζευτες ελιές λόγω έλλειψης εργατών!

Τον κίνδυνο να μείνουν αμάζευτες οι ελιές εξαιτίας της έλλειψης εργατών γης επισημαίνει με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης...


Τον κίνδυνο να μείνουν αμάζευτες οι ελιές εξαιτίας της έλλειψης εργατών γης επισημαίνει με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντά ο πρόεδρος του “Νηλέα” Γιώργος Κόκκινος και ταυτόχρονα καταθέτει προτάσεις για την προσέλκυση και την στέγαση μεταναστών εργατών.

Ο κ. Κόκκινος εκτιμά ότι "βρισκόμαστε στο τέλος μια εποχής που η προσφορά εργατικού δυναμικού από χώρες της Βαλκανικής έδωσε σημαντική ώθηση στη γεωργία μας, ενώ παράλληλα εμπόδισε την εκμηχάνισή της". Ο πρόεδρος του "Νηλέα" τονίζει πως "είναι επιτακτική ανάγκη να προσανατολιστούμε σε ένα πολυσυλλεκτικό μοντέλο γεωργίας που θα δίνει ευκαιρία ισόρροπης απασχόλησης στη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας παράλληλα τη διατροφική αυτάρκεια και επάρκεια"

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Κόκκινου:

"Το θέμα της ξαφνικής μεν, αναμενόμενης δε έλλειψης εργατών γης, είναι το ζήτημα που απασχολεί σοβαρά όλον τον αγροτικό κόσμο. Ειδικότερα, κατά την ελαιοκομική περίοδο που αναμένεται σε τρεις μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιος άμεσος σχεδιασμός με απτά αποτελέσματα, προβλέπεται να μην ολοκληρωθεί η συγκομιδή, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία των ελαιοκομικών περιοχών.

Έχουμε πληροφορηθεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα αρμόδια υπουργεία για την εύρεση εργατών γης, κυρίως από χώρες της Ασίας, γεγονός που μεταφράζεται ότι πλέον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά ούτε και αισιόδοξα.

Κατά την εκτίμησή μας βρισκόμαστε στο τέλος μια εποχής που η προσφορά εργατικού δυναμικού από χώρες της Βαλκανικής έδωσε σημαντική ώθηση στη γεωργία μας, ενώ παράλληλα εμπόδισε την εκμηχάνισή της και την καθήλωσε σε μεγάλο βαθμό από την εξάρτηση εργατικών χεριών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παραδοσιακών καλλιεργειών -όπως η καλλιέργεια της ελιάς- που στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας είναι μονοκαλλιέργεια.

Αυτό που φαίνεται ως αναγκαία διέξοδος, είναι αφενός η αναζήτηση εργατών γης και αφετέρου η εκμηχάνιση της γεωργίας μας, στο πλαίσιο πάντα που δεν θα χάσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, το οποίο είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προσανατολιστούμε σε ένα πολυσυλλεκτικό μοντέλο γεωργίας που θα δίνει ευκαιρία ισόρροπης απασχόλησης στη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας παράλληλα τη διατροφική αυτάρκεια και επάρκεια. Όσον αφορά το πρώτο, η νέα πραγματικότητα που προδιαγράφεται και η μη εγγύτητα των χωρών προέλευσης εργατών, μας αναγκάζει όλους να κάνουμε τους απαραίτητους σχεδιασμούς εμπρόθεσμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Μια βασική υποδομή που θα πρέπει να σχεδιαστεί προκειμένου να οδηγηθούμε στην επίλυση του προβλήματος, είναι η δημιουργία χώρων φιλοξενίας για τους εργάτες που να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και κάθε επιπλέον πρόβλεψη που θα κάνει την παραμονή των ανθρώπων άνετη και ευχάριστη.Στην κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΗΛΕΑ επεξεργάστηκε διεξοδικά το ζήτημα και ομόφωνα προτείνει τα ακόλουθα:

Την ένταξη της δημιουργίας χώρων φιλοξενίας σε επιχειρησιακά προγράμματα του υπουργείου στο οποίο προΐσταστε όσον αφορά τις οργανώσεις - ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.


Την πρόβλεψη ειδικών όρων δόμησης, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας και χαμηλό κόστος.


Τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής του φορέα θα αναλαμβάνουν οι παραγωγοί (όσοι ενδιαφέρονται), οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι-ιδιοκτήτες συγκεκριμένων χώρων της εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλίζεται η μέριμνα για τη συντήρηση και τη διατήρηση της καλής κατάστασης των χώρων φιλοξενίας.

Ο φορέας υλοποίησης θα έχει τη γενική εποπτεία των χώρων φιλοξενίας και τη διαχείριση της γραφειοκρατικής διαδικασίας (προσκλήσεις βάση καταγεγραμμένων αναγκών, υποδοχής κτλ.).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη διαβεί το κατώφλι μιας εποχής ιδιαίτερα δύσκολης για τον πρωτογενή τομέα. Ο συνεργατισμός προκειμένου να επικαιροποιήσει τη σπουδαία αποστολή του για την οργάνωση της γεωργίας στη χώρα μας, πρέπει να ανταποκριθεί ολιστικά στις προκλήσεις και απαιτήσεις των καιρών. Η διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη των ομάδων παραγωγών και των συνεταιρισμών, θα κάνει τα εν λόγω σχήματα εξαιρετικά χρήσιμα στις τοπικές κοινωνίες και θα τα καταξιώσει στα μάτια των παραγωγών, επιτυγχάνοντας το μεγάλο ζητούμενο που είναι η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής. Η θετική ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες προκλήσεις θα δώσει νέα ώθηση στις οργανώσεις, ενισχύοντας το πνεύμα του συνεργατισμού που φαίνεται να είναι και η μοναδική διέξοδος για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα.

Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε διευκρίνισης που χρειασθείτε".

Σχόλια