Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συμφωνία για τις στατιστικές αγροτικών εισροών και εκροών

Ενοποίηση των αγροτικών δεδομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων Συμφωνία με νέους κανόνες για τις σ...


Ενοποίηση των αγροτικών δεδομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων

Συμφωνία με νέους κανόνες για τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές του ΕΚ για τη γεωργία ενέκριναν με 39 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή προσωρινή συμφωνία, που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές (SAIO), το οποίο ενοποιεί τη συλλογή γεωργικών δεδομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου προς τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και την στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Σύμφωνα με την απόφαση οι στατιστικές σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων θα καλύπτουν τις δραστικές ουσίες σε όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που διατίθενται στις αγορές των κρατών μελών καθώς και τις καλλιεργήσιμες περιοχές, που χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα.

Τα πρώτα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των εκτάσεων καλλιέργειας που έχουν υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα θα συλλεχθούν το 2026 και θα διαδοθούν το 2028. Μετά από αυτό, η συλλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Εκτός από τα δεδομένα για τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα κράτη μέλη θα συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τη ζωική και φυτική παραγωγή, τις αγροτικές τιμές και τα θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Να σημειωθεί ότι, το σχέδιο κανονισμού πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025.


πηγή:in.gr

Σχόλια