Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 80.000 ανέργους από το ΓΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 80.000 ...


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 80.000 ανέργους του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα αφορούν σε παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 – 200 ωρών που θα οδηγούν σε πιστοποίηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης


Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Εκπαιδευτικό επίδομα από 250€ έως 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουλίου 2022

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Σχόλια