Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ολοκληρώνεται το φράγμα Ληθαίου με συνολικό προϋπολογισμό13.480.626 ευρώ

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του φράγματος Ληθαίου και την πλήρωση του ταμιευτήρα που θα δημιουργήσει μια νέα λίμνη στην περιοχή βρίσκεται η...


Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του φράγματος Ληθαίου και την πλήρωση του ταμιευτήρα που θα δημιουργήσει μια νέα λίμνη στην περιοχή βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στη Θεσσαλία και το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 13.480.626 ευρώ.

Μέχρι σήμερα από το έργο «Έμφραξη φράγματος- πλήρωση ταμιευτήρα και λοιπές εργασίες στο φράγμα Ληθαίου» έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του γεωφράγματος που έφτασε στην τελική στάθμη 331 μ. και η εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου του φράγματος.

Παράλληλα στο ίδιο έργο προβλέπονται να υλοποιηθούν η κατασκευή του πώματος έμφραξης του ταμιευτήρα, οι εργασίες πρώτης πλήρωσης, καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης κατάντι του φράγματος.
Οι παραπάνω εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση του έργου «Φράγμα Ληθαίου - Αποπεράτωση» που περιλαμβάνει την κατασκευή του υπερχειλιστή και τη μόνωση της πλίνθου.

Το φράγμα βρίσκεται Β.Α. του οικισμού της Θεόπετρας και κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου 6 χλμ. από τον οικισμό της Νέας Ζωής, στον ποταμό Ληθαίο, σε υψόμετρο κοίτης περίπου +300 (μ.). Με το φράγμα δημιουργείται ταμιευτήρας χωρητικότητας 2.500.000 κ.μ. νερού, για την άρδευση των κατάντη γεωργικών εκτάσεων των Δήμων Μετεώρων και Τρικκαίων.

Σχόλια