Η καλλιεργητική σεζόν έρχεται µε νέες απαιτήσεις για τους καλλιεργητές σιτηρών - Με καρτελάκι αγοράς σπόρου 18 κιλά/στρέμμα η συνδεδεμένη

Η καλλιεργητική σεζόν το ερχόµενο φθινόπωρο, έρχεται µε νέες απαιτήσεις για τους καλλιεργητές σιτηρών, καθώς πλέον πρέπει να µαζέψουν «καρτε...


Η καλλιεργητική σεζόν το ερχόµενο φθινόπωρο, έρχεται µε νέες απαιτήσεις για τους καλλιεργητές σιτηρών, καθώς πλέον πρέπει να µαζέψουν «καρτελάκια» που να αντιστοιχούν σε ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου 18 κιλών ανά στρέµµα, µία αύξηση 50% σε σχέση µε τις περασµένες απαιτήσεις.

Η απαίτηση αυτή αφορά το σκληρό σιτάρι και τις νέες προσθήκες κριθάρι, µαλακό σιτάρι για τη λήψη των συνδεδεµένων ενισχύσεων µε τιµή αναφοράς 10 ευρώ το στρέµµα του 2023. Μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθεί και η αγορά αγροεφοδίων καθώς η αύξηση στη ζήτηση για πιστοποιηµένο σπόρο λόγω της συνδεδεµένης συνοδεύεται και από τη διαφαινόµενη αύξηση και στα στρέµµατα στο σκληρό σιτάρι.

Σηµειώνεται εδώ πως το ποσό ανά στρέµµα στο σκληρό σιτάρι όπως αποτυπώνεται στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ έχει προκύψει από την εξίσωση: 0,8 ευρώ/κιλό τιµή αγοράς του πιστοποιηµένου σπόρου επί ποσότητα 18 κιλά/στρέµµα µείον 0,20 ευρώ/κιλό τιµή αγοράς του απιστοποίητου σπόρου επί ποσότητα 22 κιλά/στρέµµα) = 10 ευρώ/στρµ.

Υπενθυµίζεται εδώ πως τα παραπάνω ισχύουν σύµφωνα µε το πρώτο πλάνο που έχει αποστείλει η χώρα στην Κοµισιόν. Στο αναθεωρηµένο σχέδιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν τίθεται θέµα αλλαγών προς αυτό το κοµµάτι, κάτι που µένει να επιβεβαιωθεί και στο τελικό πλαίσιο που θα δηµοσιευτεί τον Οκτώβριο. 

Αναλυτικότερα για τις συνδεδεµένες στα σιτηρά (10 ευρώ το στρέµµα τιµή αναφοράς) προβλέπονται:

Συνδεδεµένη Σκληρού Σίτου

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να χρησιµοποιούν πιστοποιηµένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιµολογίου πώλησης.
Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

Συνδεδεµένη Μαλακού Σίτου

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης µαλακού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν µαλακό σιτάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να χρησιµοποιούν πιστοποιηµένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιµολογίου πώλησης.
Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το µαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

Συνδεδεµένη Ενίσχυση Κριθαριού

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να χρησιµοποιούν πιστοποιηµένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιµολογίου πώλησης.

Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.


πηγή:agronews.gr

Σχόλια