Κοντά στα 3 εκατ. ευρώ τα έργα αγροτικής οδοποιίας από το ΥπΑΑΤ στο Βόρειο Αιγαίο

Στα 106,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. ευρώ, πλέον τ...


Στα 106,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. ευρώ, πλέον των 43 εκατ. ευρώ που αρχικώς είχαν εγκριθεί, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, από τις 13 Περιφέρειες της χώρας υπεβλήθησαν συνολικά 294 αιτήσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 194, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 106.881.259,33 ευρώ, με την υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί. Από το Βόρειο Αιγαίο υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 8 προτάσεις εκ των οποίων εντάχθηκαν οι 5 με προϋπολογισμό 2.806.240,02 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των 100 αιτήσεων που δεν έγιναν δέκτες λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση, ανερχόταν σε 53 εκατ. ευρώ.

Οι προσφυγές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

ΠΗΓΉ: ertnews.gr

Σχόλια