Κατασκευή ταμιευτήρα στην περιοχή Πουρναρίου - Αμπελακίων «Λιβαδόπος» -Θα ξεδιψάσουν 7.000 στρ. στο Συκούριο

Υπεγράφη η δημοπράτηση για την κατασκευή ταμιευτήρα στην περιοχή Πουρναρίου - Αμπελακίων «Λιβαδόπος», του Δήμου Τεμπών, με εκτιμώμενη συνολι...


Υπεγράφη η δημοπράτηση για την κατασκευή ταμιευτήρα στην περιοχή Πουρναρίου - Αμπελακίων «Λιβαδόπος», του Δήμου Τεμπών, με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.490.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το φράγμα έχει όγκο ταμίευσης 2.423.000 κ.μ. και ύψος 20 μ. επί της κοίτης του ρέματος Λιβαδόρεμα που συμβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντι της κοιλάδας των Τεμπών.

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου «NATURA 2000» με την ονομασία «Αισθητικό Δάσος Όσσα», γι’ αυτό και αξιολογήθηκε ειδικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου.

Το φράγμα θα παρέχει νερό μέσω των συνοδών νέων αρδευτικών δικτύων, σε έκταση 7.000 στρεμμάτων σε πεδινές κτηματικές περιοχές στο Πουρνάρι, το Συκούριο και το Κυψελοχώρι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


Σχόλια