Ερώτηση Ελληνικής Λύσης για τα μήλα Αγιάς

Ερώτηση για τα μήλα Αγιάς και την αδυναμία εξαγωγής τους στην Αίγυπτο κατέθεσε προς τους Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών ο Κυριά...


Ερώτηση για τα μήλα Αγιάς και την αδυναμία εξαγωγής τους στην Αίγυπτο κατέθεσε προς τους Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών ο Κυριάκος Βελόπουλος, Προέδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής Λάρισας.

“Σύμφωνα με πληροφορίες από μηλοκαλλιεργητές, που μας προωθήθηκαν από όλη την χώρα, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στις εξαγωγές μήλων προς την Αίγυπτο, λόγω της επιβολής και εφαρμογής περιορισμών κεφαλαιακών ελέγχων («Capital controls») επί των εισαγωγών στην ανωτέρω φίλη χώρα. 

Στις τρέχουσες συμβατικές σχέσεις τους με την Αίγυπτο, όπου εξάγουν μήλα οι παραπάνω παραγωγοί, το επιτρεπτό, πλέον, μέγιστο αποδεκτό ποσό χρέωσης συνολικής αξίας του προϊόντος, ανά «εμπορευματοκιβώτιο» (container), χωρίς περιορισμούς και χωρίς διατραπεζικές χρονοβόρες διακρατικές διατυπώσεις, είναι τα 1.600 ευρώ. 

Το συγκεκριμένο ποσό αξίας φορτίου μεταφράζεται σε μόλις 0,03 ευρώ (3 λεπτά του ευρώ) αξία ανά κιλό μήλων! 

Και αυτό συμβαίνει την στιγμή κατά την οποία, στις εσωτερικές τους τιμολογήσεις οι παραγωγοί πουλάνε τα πρώιμα μήλα της ποικιλίας «Gala», που προορίζονταν αποκλειστικά για την αγορά της Αιγύπτου, στην ευτελή τιμή των 20 λεπτών ανά κιλό, αντί της κατ’ ελάχιστο αζήμιας τιμής παραγωγού των 40 λεπτών ανά κιλό. 

Με βάση το ανωτέρω κοστολόγιο και χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη εξαγωγής προς την Αίγυπτο, όχι μόνο δεν καλύπτεται πλήρως η αξία των καρπών καθαυτών, αλλά ούτε καν αυτή των ελάχιστων υλικών συσκευασίας και των όποιων λοιπών εξόδων. 

Άλλα, όμως, κράτη μέλη της Ε.Ε., όπως η Πολωνία και η Ιταλία, προνόησαν και κινήθηκαν έγκαιρα, ώστε να συνάψουν κατάλληλες επί τούτου «Διακρατικές Συμφωνίες», που έχουν άρει αυτούς τους περιορισμούς, ούτως ώστε να μην προκύπτουν τα παραπάνω αναφερόμενα διαχειριστικά προβλήματα, κατά την εισαγωγή των αγροτικών προϊόντων τους εντός της Αίγυπτου και να γίνεται κανονικά η αποπληρωμή των εισαγωγών τους.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση ζημιώνει τους μηλοπαραγωγούς της χώρας μας, αποκόπτοντας τους από διεθνείς αγορές και από την ανάπτυξη του εγγυητικού παραγωγικού μοντέλου «B2B/B2G», ενώ, ταυτόχρονα, εγκλωβίζει σε ένα θλιπτικό σπιράλ την διαβίωση των μηλοπαραγωγών σε φτωχοποιητικά επίπεδα, με τάσεις εγκατάλειψης της ως άνω μέχρι προ ολίγου κερδοφόρας καλλιέργειας, λόγω της λογιστικά αποδεδειγμένης μη εισροής εσόδων στην χώρα μας.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε, έστω και καθυστερημένα, στις απαραίτητες σχετικές «Διακρατικές Συμφωνίες» με την Αίγυπτο, προκειμένου για την επιλεκτική άρση των κεφαλαιακών ελέγχων που η τελευταία επιβάλλει, όσον αφορά στα εξαγόμενα από την Ελλάδα αγροτικά προϊόντα προς την εν λόγω χώρα, με σκοπό την απρόσκοπτη εξαγωγή των μήλων και όλων των λοιπών αγροτικών προϊόντων προς την Αιγυπτιακή αγορά”;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΗΓΉ:ertnews.gr

Σχόλια