Ευρωπαϊκή Ένωση : Νέος κανονισμός για τα λιπάσματα

Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων . «Ανοιχτή» για τα οργανικά ...


Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων . «Ανοιχτή» για τα οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα αναμένεται να είναι η ενιαία αγορά, εφαρμόζοντας το νέο ευρωπαϊκό κανονισμού.

Ειδικότερα, ο νέος κανονισμός για τα προϊόντα λίπανσης, εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από τις 16 Ιουλίου 2022, όπως και σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δημήτρη Παπαγιαννίδη, γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ, θα καθοριστούν οριακές τιμές για τους τοξικούς επιμολυντές στα προϊόντα λίπανσης και θα επιτραπεί η προαιρετική εναρμόνιση.

Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος από τη θέσπιση των κανόνων, η οποία βοήθησε τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους και να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον ρόλο της ενιαίας αγοράς, θα συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων, στον περιορισμό της επικινδυνότητάς τους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα λιπάσματα.

Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα καταστήσουν σύντομα δυνατή την εμπορία στην ΕΕ περισσότερων οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα.

Ο κανονισμός καλύπτει επτά κατηγορίες προϊόντων λίπανσης, και ειδικότερα: λιπάσματα:
  1. ανόργανα λιπάσματα, οργανο-ανόργανα λιπάσματα, οργανικά λιπάσματα,
  2. βελτιωτικά εδάφους,
  3. υλικά ασβέστωσης,
  4. υποστρώματα καλλιέργειας,
  5. αναστολείς,
  6. βιοδιεγέρτες φυτών, και
  7. σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης.


πηγή:in.gr

Σχόλια