Βασίλης Κόκκσλης:Ζητά μέτρα για τους μηλοπαραγωγούς της Αγιάς

Άμεσα μέτρα για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος των μηλοπαραγωγών Αγιάς Λάρισας ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λαρισαίος...


Άμεσα μέτρα για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος των μηλοπαραγωγών Αγιάς Λάρισας ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λαρισαίος βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης

Όπως αναφέρει σε επιστολή του: 

«Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην παραγωγή και διάθεση της μηλοκαλλιέργειας είναι σημαντικά, επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία, φέροντας σε δυσχερή οικονομική θέση τους παραγωγούς μήλων. Τη φετινή χρονιά εμφανίστηκε ακαρπία, καρπόπτωση και καρπόδεση λόγω των καιρικών συνθηκών, συνθήκες που αναμένεται να προκαλέσουν μείωση της παραγωγής κατά 50% ή και 70% ανά περιοχή και ποικιλία, και που δεν αποτελούν ασφαλιστικούς κινδύνους, αποζημιώσιμους από τον ΕΛΓΑ.


Το γεγονός της μειωμένης παραγωγής, η οποία δεν αποζημιώνεται, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως οι ποσότητες από την περσινή παραγωγή, οι οποίες παραμένουν αδιάθετες λόγω μειωμένης ζήτησης, το κόστος αποθήκευσης στα ψυγεία που έχει αυξηθεί λόγω των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανταγωνισμός στη διεθνή αγορά τόσο από τους Πολωνούς που διαθέτουν μεγάλες ποσότητες όσο και από τους Αλβανούς και Βούλγαρους που έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής, επίσης οι ελληνικές εξαγωγές μήλων προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως προς Αίγυπτο, όπου οι καταναλωτές δεν έχουν οικονομική δύναμη να πληρώσουν το προϊόν και να του δώσουν προστιθέμενη αξία, έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία μιας κατάστασης εις βάρος των παραγωγών, οι οποίοι έχουν ανάγκη της προστασίας και των εγγυήσεων του κράτους.

Ειδικότερα, υπάρχουν πλείστες καταγγελίες, περί του ότι στην περιοχή της Αγιάς Λάρισας διαπιστώνεται μείωση της ζήτησης της παραγωγής μήλων από τους εμπόρους, οι οποίοι προσφέρουν στους προμηθευτές – παραγωγούς ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή πώλησης, που δεν επαρκεί, ώστε να καλυφθεί ούτε το κόστος παραγωγής, και μάλιστα για ποσότητες μικρές και μη συμφωνηθείσες εξαρχής, δημιουργώντας τον κίνδυνο για τους παραγωγούς, να μη γνωρίζουν εάν και πόση παραγόμενη ποσότητα θα διαθέσουν, εάν θα παραμείνουν αδιάθετες ποσότητες, οι οποίες, προφανώς θα καταστραφούν, λόγω της αδυναμίας συντήρησης στα ψυγεία και να μη γνωρίζουν, ακόμη κι αν διαθέσουν την παραγωγή, ποια θα είναι η τιμή πώλησης…».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο κ. Κόκκαλης ζητά άμεσα το Υπουργείο να λάβει μέτρα προστασίας των μηλοπαραγωγών της ευρύτερης περιοχής της Αγιάς Λάρισας και κάθε άλλης περιοχής, των οποίων η παραγωγή και ο βιοπορισμός των ιδίων και των οικογενειών τους κινδυνεύει από αθέμιτες πρακτικές, τις οποίες οφείλει το Υπουργείο να άρει, με συγκεκριμένα μέτρα:

Α) Να ενεργοποιήσει τον Ν. 4792/2021 και τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαπίστωσης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην εμπορική διάθεση των παραγόμενων ποσοτήτων μήλων.

Β) Να λάβει μέτρα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος των μηλοπαραγωγών, με την έκδοση υπουργικής απόφασης περί δυνατότητας να ζητούν οι μηλοπαραγωγοί, έγγραφη συμφωνία μεταξύ παραγωγού και αγοραστή, με συμφωνημένα τα στοιχεία της πωλούμενης ποσότητας και της τιμής πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιμη σχέση πωλητή – αγοραστή, με υποχρέωση εκ μέρους του αγοραστή να παραλάβει τη συμφωνηθείσα ποσότητα και να την αγοράσει στη συμφωνηθείσα τιμή, η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής.

Σχόλια