Συστάσεις προς τους βαμβακοπαραγωγούς για την έναρξη της γενεάς Αυγούστου του πράσινου σκουληκιού

Η έναρξη της γενεάς Αυγούστου τού πράσινου σκουληκιού διαπιστώθηκε στα χωράφια βαμβακιού της Δράμας. Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα και τ...


Η έναρξη της γενεάς Αυγούστου τού πράσινου σκουληκιού διαπιστώθηκε στα χωράφια βαμβακιού της Δράμας.

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα και το προγνωστικό μοντέλο Mironidis (2014), όπως επισημαίνει η ΔΑΟΚ Δράμας, η έναρξη πτήσης της γενεάς Αυγούστου του πράσινου σκουληκιού στις καλλιέργειες αναμενόταν στα τέλη του Ιουλίου, όπως και συνέβη.

Έχουν παρατηρηθεί σποραδικές εκκολάψεις προνυμφών κάτω τού ορίου επέμβασης, σε μεμονωμένους αγρούς, ενώ παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα φυσικών εχθρών.

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της ανθοφορίας και αύξησης των καψών, με φυσιολογική εξέλιξη.
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Οι παραγωγοί πρέπει να αποφεύγουν πρακτικές που προωθούν την οψίμιση της καλλιέργειας:

α. Να αποφεύγεται η υπερβολή στην παροχή αρδευτικού νερού.

Καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα της ασιατικής πασχαλίτσας (Harmonia axyridis). Το είδος αυτό τρέφεται με αβγά και νεαρά σκουλήκια.

β. Σε αγρούς με γνωστό ιστορικό εκδήλωσης τού συνδρόμου πρόωρης γήρανσης να εφαρμοστεί καλιούχος λίπανση διαφυλλικώς.

Επίσης, οι καλλιεργητές να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
  • Να παρακολουθούν εντατικά τις καλλιέργειές τους.
  • Να μετρούν την παρουσία των σκουληκιών σε διάφορα σημεία του αγρού.
  • Το όριο επέμβασης για τη γενεά αυτή είναι 4 μικρά σκουλήκια στα 100 φυτά.

Γενική σύσταση: Να αποφεύγεται η εκτέλεση ψεκασμών «προληπτικά». Οι εφαρμογές εντομοκτόνων με την παρατήρηση αβγών στα φυτά είναι άστοχες, ενώ σκοπός είναι η διαφύλαξη των φυσικών εχθρών μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού.

γ. Το όριο επέμβασης κατά της αναμενόμενης γενεάς (Αυγούστου) είναι: 4 σκουλήκια σε 100 φυτά

Εναλλακτικά η καταμέτρηση περισσότερων από 1 σκουληκιών για κάθε 1,5 μέτρο γραμμής, κατά μέσο όρο.

Προσοχή! Δεν επεμβαίνουμε αν δεν ξεπεραστεί αυτό το όριο.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια