Τι ισχύει για εκτάσεις με συγκυριότητα δημοσίου & φυσικών προσώπων - Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι Έως την 1η Νοεμβρίου 2022 έχουν την δυνατότητα να διευθετήσουν τυχόν ζητ...


Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι
Έως την 1η Νοεμβρίου 2022 έχουν την δυνατότητα να διευθετήσουν τυχόν ζητήματα που υπάρχουν με εκτάσεις εντός λειτουργούντος κτηματολογίου με συγκυριότητα δημοσίου και φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν ο δικαιούχος ή ο εκμισθωτής του δικαιούχου είναι συγκύριος / συνδικαιούχος σε έκταση που στο λειτουργούν κτηματολόγιο εμφανίζεται κύριος φορέας του ελληνικού δημοσίου (εμφάνιση κωδικού λάθους 54350), θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να αποσταλούν στον Οργανισμό τα εξής:

Στην περίπτωση που συγκύριος / συνδικαιούχος με τον φορέα του δημοσίου είναι ο ίδιος ο δικαιούχος ΕΑΕ 2022, το σχετικό απόσπασμά του (Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος).

Στην περίπτωση που συγκύριος / συνδικαιούχος με τον φορέα του δημοσίου είναι ο εκμισθωτής του δικαιούχου ΕΑΕ 2022, το σχετικό κτηματολογικό απόσπασμα του εκμισθωτή (Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος).

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία θα αφορά αποκλειστικά σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπου επί της εν λόγω έκτασης ο πολίτης/δικαιούχος όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι κύριος ποσοστού επί της έκτασης και αυτό έχει καταγραφεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο.

πηγή:in.gr

Σχόλια