Θέσεις εργασίας για Γεωτεχνικούς Τ.Ε. & Π.Ε. για μόνιμη απασχόληση στην Proactive Α.Ε.

Η εταιρεία Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, αναζητά συνεργάτες για μόνιμη απασχόληση προκειμένου να ενισχύσει τo Γεωτεχνικό τμήμα τη...


Η εταιρεία Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, αναζητά συνεργάτες για μόνιμη απασχόληση προκειμένου να ενισχύσει τo Γεωτεχνικό τμήμα της εταιρείας. Γεωπόνους/ Τεχνολόγους Γεωπόνους/ Τεχνολόγους Τροφίμων

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου / ΤΕΙ
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σχετική με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα φυτοπροστασίας, λίπανσης και εφαρμογής καλλιεργητικών τεχνικών, οργάνωση και διοίκηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
• Δίπλωμα οδήγησης
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Δεξιότητες:
• Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
• Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα
• Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα
• Τυχόν Μεταπτυχιακό και Πιστοποίηση γεωργικού συμβούλου- εγγραφή στο μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.

Η εταιρεία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
• Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

Σχόλια