ΔΥΠΑ -ΟΑΕΔ: 7 προγράμματα για 56.220 ανέργους μέχρι τον Δεκέμβριο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Κυβέρνηση στη συνεχή ενίσχυση της απασχόλησης, αυτό ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γ. Οικονόμου. Στ...


Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Κυβέρνηση στη συνεχή ενίσχυση της απασχόλησης, αυτό ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γ. Οικονόμου.

Στο πλαίσιο αυτό η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) έβαλε από τις 12 Σεπτεμβρίου σε εφαρμογή ένα ακόμη πρόγραμμα και προγραμματίζει άλλα έξι που θα «τρέξουν» έως τον επόμενο Δεκέμβριο. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 516 εκατ. ευρώ και θα καλύψουν συνολικά 56.220 δικαιούχους.
Ειδικότερα:

— Το πρώτο από τα προγράμματα -που ήδη τέθηκε σε εφαρμογή- αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

— Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Επιπλέον, η δράση αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.


— Το τρίτο πρόγραμμα αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένων στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.

— Το τέταρτο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές με πολύ υψηλή ανεργία.

— Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.


— Το έκτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών.

— Και το έβδομο αφορά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων – επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών).


Σχόλια