Την "απόφαση Αποστόλου" επανέφερε το ΥπΑΑΤ για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας...

ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας- Την "απόφαση Αποστόλου" επανέφερε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!  Δυσάρεστη εξέλιξη συνιστά για τη Μεσσηνία...


ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας- Την "απόφαση Αποστόλου" επανέφερε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης! 
Δυσάρεστη εξέλιξη συνιστά για τη Μεσσηνία η επαναφορά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της "απόφασης Αποστόλου" για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ξεσηκώσει νέο κύκλο αντιδράσεων από τη μεσσηνιακή πλευρά, καθώς επηρεάζει ένα από τα κορυφαία προϊόντα που παράγει η περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

"Μετά την έκδοση της με αριθμό 1149/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετικά με τις ελιές Καλαμών), που ακύρωσε την με αριθμό 331/20735/7.2.2018 απόφαση του ΥπΑΑΤ (Β΄ 648), ως μη νομίμως αιτιολογημένη λόγω έλλειψης της ουσιαστικής τεχνικής κρίσης των αρμοδίων οργάνων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς προέβη, ύστερα από τη θετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ), σε εκ νέου έκδοσή της (ΦΕΚ Β/4641/2-9-2022).

Ειδικότερα, μετά από αίτημα του διατηρητή της φυτικής ποικιλίας ελαίας με την ονομασία “KALAMON”, δηλαδή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, η ανωτέρω Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού στις 9/8/2022 κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε για την εκ νέου καταχώρηση της ονομασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA» στο μητρώο ποικιλιών ως συνωνύμου της ποικιλίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMON», λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 42 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1151/2012,δεδομένου ότι η προηγούμενη ακυρωθείσα απόφαση είχε εκδοθεί χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν. 1564/1985 γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Πολιτική επιλογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η στήριξη των ΠΟΠ/ΠΓΕ και όλων των εμβληματικών προϊόντων της χώρας μας. Προβάλλουν την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές και συμβάλλουν καθοριστικά στο στόχο μας να ταυτιστούν τα ελληνικά προϊόντα με την ποιότητα, την υψηλή διατροφική αξία και την πολιτιστική μας κληρονομιά".

Σχόλια