Οδηγός υποχρεώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις υποχρεώσεις τωναγροτών στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Ενημερωτικό οδηγό προς τους αγρότες και τους γεωτεχνικούς στα θέματα εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, προκειμένου να προαχθούν οι γεωργι...


Ενημερωτικό οδηγό προς τους αγρότες και τους γεωτεχνικούς στα θέματα εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, προκειμένου να προαχθούν οι γεωργικές πρακτικές που συντελούν στην αειφορία της ελληνικής γεωργίας εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρξουν λιγότερες παραβάσεις και άρα και κυρώσεις από τους ελέγχους που διενεργούνται.

Η πολλαπλή συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), και στοχεύει στην αειφορία της γεωργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι διατάξεις της πολλαπλής συμμόρφωσης έχουν τους εξής βασικούς στόχους:
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • Την διατήρηση του αγροτικού τοπίου
  • Την επίτευξη αειφορίας
  • Την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων
  • Την υγιεινή και ασφάλεια των γεωργών και των αγροτικών ζώων
  • Την υγεία των καταναλωτών

Η αειφορία της γεωργίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός του τοπίου, η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, του νερού και του εδάφους, η ασφάλεια των γεωργών και των καταναλωτών, η ορθολογική χρήση των εισροών, προσφέρουν στη γεωργική δραστηριότητα την αναγνώρισή της ως «παραγωγού δημοσίων αγαθών».

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί το ισχυρό της επιχείρημα ότι εκτός του να παράγει ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, η γεωργία δικαιούται τη στήριξης της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα προσθέτει αξία στα προϊόντα μας και αναδεικνύει την υπεροχή τους έναντι των αντίστοιχων εισαγόμενων προϊόντων χαμηλών προδιαγραφών και ελάχιστων προτύπων.

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό ΕΔΩ

πηγή in.gr

Σχόλια