Έως τις 20 /10/22 θα πρέπει όλοι οι μελισσοκόμοι να υποβάλουν Αίτηση Κατεχόμενων Κυψελών

Μελισσοκομία -«Τρέχει» η προθεσμία για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών- Η μη κατάθεση αίτησης συνεπάγεται κυρώσεις Έως και 20 Οκτωβρίου 2022 θ...


Μελισσοκομία -«Τρέχει» η προθεσμία για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών- Η μη κατάθεση αίτησης συνεπάγεται κυρώσεις

Έως και 20 Οκτωβρίου 2022 θα πρέπει όλοι οι μελισσοκόμοι να υποβάλουν Αίτηση Κατεχόμενων Κυψελών.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών καθίσταται υποχρεωτική και επαναλαμβάνεται ετησίως ώστε οι μελισσοκόμοι να συνεχίσουν να έχουν τα προνόμια του ενεργού μελισσοκόμου και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα.

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα η υποβολή των Αιτήσεων είναι υποτονική, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών, επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν.
Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις Κατεχόμενων Κυψελών γίνονται με τρεις (3)τρόπους: 
  1. στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) σε έντυπη μορφή ή 
  2. ψηφιακά στο site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή
  3. σε Κέντρο Μελισσοκομίας.
 
Ειδικότερα θα πρέπει να δηλωθούν με ακρίβεια τα προσωπικά στοιχεία , τα στοιχεία επικοινωνίας, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών, η ετήσια ποσότητα παραγωγής μελιού και λοιπών προϊόντων καθώς και τα στοιχεία αγοραστών των ανωτέρω προϊόντων.

Η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) στη θέση ψηφιακές υπηρεσίες – υπηρεσίες για μελισσοκόμους και η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Όλοι οι μελισσοκόμοι θα λάβουν βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο για τη λειτουργία κάθε μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.

Η μη κατάθεση αίτησης συνεπάγεται κυρώσεις.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια