ΠΟΣΔΕΠ: Έκτακτη χρηματοδότηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων & αυξήσεις μισθών ζητούν οι Πανεπιστημιακοί

Ολόκληρη η ανακοίνωση... Ενόψει του εξαιρετικά δύσκολου οικονομικά χειμώνα, όπως προβλέπεται λόγω της κλιμακούμενης διεθνούς κρίσης, η ΠΟΣΔΕ...


Ολόκληρη η ανακοίνωση...
Ενόψει του εξαιρετικά δύσκολου οικονομικά χειμώνα, όπως προβλέπεται λόγω της κλιμακούμενης διεθνούς κρίσης, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά έκτακτη χρηματοδότηση όλων των Πανεπιστημίων με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σε ποσοστό που τουλάχιστον να αντισταθμίζει τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού, έτσι ώστε να μη διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία τους.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά επίσης την άμεση χορήγηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, πέρα από την πλήρη κάλυψη των αφυπηρετήσεων, καθώς και τη χορήγηση θέσεων για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό προς κάλυψη των αποχωρήσεων για τις οποίες δεν έχει δοθεί καμία θέση την τελευταία 10ετία.

Για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια

Αναφορικά με τη χορήγηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ επισημαίνεται ότι αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα πριν την αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθότι οι αφυπηρετήσεις λαμβάνουν χώρα στις 31 Αυγούστου κάθε έτους και δεδομένης της μακρόχρονης διαδικασίας πλήρωσης των νέων θέσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει μεν προθέσεις, αλλά η ακολουθούμενη πρακτική του να δίδονται οι απαραίτητες εγκρίσεις στα μέσα του ακαδημαϊκού έτους οδηγεί σε στρεβλώσεις ως προς το πραγματικό ποσοστό κάλυψης των συνταξιοδοτήσεων.

Η ΠΟΣΔΕΠ αναμένει, επίσης, την κατανομή πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση με πανεπιστημιακό προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία / Νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε αυτά παρέχουν πολύ μεγάλο σε ποσότητα και ποιότητα κλινικό έργο.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την αύξηση των αποδοχών μιας κατηγορίας του ειδικού μισθολογίου κατά 10% μεσοσταθμικά από 1η Ιανουαρίου 2023.

Για τις ανισορροπίες στα ειδικά μισθολόγια

Η ΠΟΣΔΕΠ εδώ και 15 χρόνια έχει αναδείξει τις ανισορροπίες στα ειδικά μισθολόγια και το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου στη χώρα μας [1-3], που κυρίως οφείλεται στο ότι ενώ δεν έλαβαν τις αυξήσεις που δόθηκαν σε άλλους κλάδους την περίοδο 2008- 2010 υπέστησαν όλες τις μετέπειτα μειώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτεία δεν έχει καν συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ του 2014 που προέβλεπε την επαναφορά των αποδοχών των Πανεπιστημιακών τουλάχιστον στο ύψος που είχαν πριν τις περικοπές του 2012. Η ΠΟΣΔΕΠ, που έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου των Πανεπιστημιακών, καλεί και πάλι την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναμόρφωση του «αντισυνταγματικού» μισθολογίου των Καθηγητών Πανεπιστημίου και να
επαναφέρει τις αποδοχές τους σε αξιοπρεπή επίπεδα.

πηγή: in.gr

Σχόλια