ΥπΑΑΤ: Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Οι πίνακες με την κατάταξη ένταξης στο πρόγραμμα. Η προσωρινή κατάταξη ένταξης δικαιούχων συμ...


Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Οι πίνακες με την κατάταξη ένταξης στο πρόγραμμα. Η προσωρινή κατάταξη ένταξης δικαιούχων συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023 αναρτήθηκε στη διαύγεια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Σύμφωνα με την απόφαση, εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων αμπελοτεμάχια 30 παραγωγών, με συνολική έκταση ένταξης 439,8 στρέμματα και ποσό 686.144,5 ευρώ.


Να σημειωθεί, ότι η προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και η προσωρινή κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, έγινε με βάση τους διοικητικούς ελέγχους που διενέργησαν οι Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της χώρας.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων, γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που προβλέπονται σε προηγούμενη υπουργική απόφαση.
Συγκομιδή αμπελοοινικών προϊόντων

Μέχρι και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου (καταληκτική ημερομηνία) μπορούν οι αμπελουργοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr

Η εν λόγω δήλωση αφορά όλα τα αμπελοτεμάχια της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και είναι υποχρεωτική και για τις περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής νεαρών φυτειών και για τις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα αίτια καταστροφής.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια