Περιφέρεια Κρήτης: 21 έργα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνολικά 21 νέα έργα, προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης ...


Συνολικά 21 νέα έργα, προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας.

Τα έργα αφορούν στην υλοποίηση σχεδίων που στοχεύουν στο να αναπτυχθούν νέα προϊόντα, όπως επίσης και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων στα έργα περιλαμβάνονται δράσεις για την πιστοποίηση αγουρέλαιου, για την αντιμετώπιση του δάκου με βιολογικές μεθόδους, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, για προώθηση της ελιάς και του ελαιολάδου, καθώς και για καινοτόμα συστήματα εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο λάδι.

Στα έργα όμως περιλαμβάνονται και δράσεις εκτός του ελαιολάδου, όπως η αξιοποίηση παραγωγής συμπυκνώματος από μήλα του Λασιθίου και η αξιοποίηση του γενετικού αποθέματος στα κάστανα στα ορεινά της Κρήτης. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης μεταξύ άλλων, έργα για τα κηπευτικά και την προστασία τους, για την κτηνοτροφία, την ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων της μέλισσας, καθώς επίσης και για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διάφορα έργα επίσης αφορούν στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπως είναι η αντιμετώπιση της Tuta Absoluta στις τομάτες, οι νέες μέθοδοι διαλογής και συσκευασίας στην τομάτα θερμοκηπίου καθώς και η ανάπτυξη σπορόφυτων με κόμποστ – εμβόλιο μυκορριζικών μυκήτων. Επίσης εντάσσονται έργα για πρακτικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας στις καλλιέργειες των κηπευτικών μέσω ανάπτυξης μεθόδων φυτοπροστασίας.

Απώτερος σκοπός των έργων είναι να αναπτυχθούν νέα προϊόντα, τεχνολογίες, αλλά και διαδικασίες, που θα ενισχύουν και θα προστατεύουν την αγροτική παραγωγή αφενός, αλλά και αφετέρου θα δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης και την πώλησή τους.

Στους στόχους των έργων επίσης είναι να αναπτυχθούν πρακτικές έξυπνης γεωργίας που θα μειώνουν τα κόστη στους παραγωγούς, αλλά και θα αυξάνουν την ανθεκτικότητά τους, προκειμένου να διασφαλίζουν στο βαθμό πάντα του εφικτού, τη βιωσιμότητα του κλάδου και την κερδοφορία του.


Σχόλια