Αυστηρότεροι κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων στις εισαγωγές των ζώων που εκτρέφονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Ό,τι ισχύει εντός της ΕΕ θα πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Marc Fesneau στους δημοσιογράφους πριν από τη...


«Ό,τι ισχύει εντός της ΕΕ θα πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Marc Fesneau στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση. 

Εάν η ΕΕ αυξήσει τον πήχη της καλής διαβίωσης των ζώων που εκτρέφονται εντός της Ένωσης, πρέπει να εφαρμοστούν αντίστοιχοι κανόνες στα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να διατηρηθούν ανταγωνιστικοί οι εγχώριοι παραγωγοί, προειδοποίησαν αρκετοί εθνικοί υπουργοί.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας το βράδυ της Δευτέρας (12 Δεκεμβρίου), η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου παρουσίασε τα πορίσματα αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων: Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες».

Η αξιολόγηση πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, την οποία η Επιτροπή θέλει να υποβάλει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023.

Παρά το γεγονός ότι συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων, «οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να επικαιροποιηθούν, καθώς δεν αντικατοπτρίζουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ούτε αντιμετωπίζουν με ικανοποιητικό τρόπο τις προσδοκίες και τις ηθικές ανησυχίες των πολιτών», τόνισε η Κυριακίδου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Όμως, ενώ οι περισσότεροι από τους 27 υπουργούς Γεωργίας συμφώνησαν ότι η νομοθεσία, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2009, πρέπει να ανανεωθεί, πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για το πώς αυστηρότερα πρότυπα εντός της ΕΕ θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου κτηνοτροφικού τομέα.

«Ό,τι ισχύει εντός της ΕΕ θα πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Marc Fesneau στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Προστασία των παραγωγών της ΕΕ

«[Εάν η νομοθεσία] δεν προστατεύει την αγορά της ΕΕ από την εισροή ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες όπου οι δραστηριότητες αυτές δεν υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας της πολωνικής γεωργίας και της γεωργίας της ΕΕ», τόνισε ο Πολωνός αναπληρωτής υφυπουργός Krzysztof Ciecióra.

Άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ολλανδία, εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες.

Ο Fesneau και ο προκάτοχός του Julien Denormandie έδωσαν ήδη έμφαση στις λεγόμενες «mirror clauses» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν η Γαλλία είχε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου των εθνικών υπουργών.

Η βασική ιδέα των κατοπτρικών ρητρών είναι ότι τα πρότυπα, για παράδειγμα για την καλή μεταχείριση των ζώων, που ισχύουν για τη γεωργική παραγωγή εντός της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα προϊόντα, προκειμένου να γίνει δικαιότερο το διεθνές εμπόριο.

Στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας που συνήφθη τον Ιούνιο χαιρετίστηκε ως παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η τήρηση ορισμένων κριτηρίων στο διεθνές εμπόριο, καθώς και τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν να ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και περιέλαβε τη δέσμευση να συνεργαστούν για την προώθηση βιώσιμων συστημάτων διατροφής.

Ειδικότερα για την καλή μεταχείριση των ζώων, τα δύο μέρη συμφώνησαν να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα συνεργασία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι πρακτικές των δύο μερών διαφέρουν.

Ανισορροπίες στην αγορά της ΕΕ

Ωστόσο, η σύνδεση των εισαγωγών με κριτήρια πολιτικής, όπως η βιωσιμότητα και η καλή μεταχείριση των ζώων, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αμφιλεγόμενη εάν επιβληθεί μονομερώς από την ΕΕ, καθώς θα μπορούσε να αποκλείσει τους παραγωγούς σε χώρες που δεν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα από τις εξαγωγές προς την Ένωση ή να τις καταστήσει σημαντικά ακριβότερες μέσω πρόσθετων εισφορών.

Για παράδειγμα, ο λεγόμενος μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα και θα αντικατοπτρίζει την εγχώρια τιμή άνθρακα της ΕΕ για τα ξένα προϊόντα με την εφαρμογή ουσιαστικά ενός δασμού άνθρακα στα εισαγόμενα προϊόντα, αντιμετωπίστηκε με ανησυχία από χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου που φοβούνται το πλήγμα στις εξαγωγές τους προς την ΕΕ.

Εν τω μεταξύ, η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων επιτρέπει επίσης ανισορροπίες εντός της αγοράς της ΕΕ λόγω του ότι οι κανόνες δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Έτσι καταλήγουν στη συνέχεια να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ η εφαρμογή και η παρακολούθηση των υφιστάμενων κανόνων σε όλο το μπλοκ να καθίσταται ανεπαρκής.

«Η άνιση εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων κανόνων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε η Κυριακίδου. «Εδώ, και πάλι, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

Από Julia Dahm | EURACTIV.com | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη

Σχόλια