Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για την ΝΕΑ ΚΑΠ

Η έναρξη της νέας ΚΑΠ προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση των εγκρίσεων και των 28 στρατηγικών σχεδίων (ένα για κάθε χ...


Η έναρξη της νέας ΚΑΠ προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση των εγκρίσεων και των 28 στρατηγικών σχεδίων (ένα για κάθε χώρα της ΕΕ και δύο για το Βέλγιο) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηματοδοτείται η έναρξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.

Χρηματοδότηση ύψους 264 δισ. ευρώ από την ΕΕ θα στηρίξει τους ευρωπαίους αγρότες κατά τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο και ανθεκτικό αγροτικό τομέα και θα συμβάλει στη διατήρηση της ζωτικότητας και της ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών. Η συγχρηματοδότηση και η συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση θα ανεβάσουν τον συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό, που προορίζεται για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες σε 307 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΑΠ εκτός των στρατηγικών σχεδίων, όπως το πρόγραμμα POSEI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία και τα προγράμματα προώθησης, θα επωφεληθούν από πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 6 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια