Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση & προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ διαδραματίζουν οι Οργανώσεις Παραγωγών

Ποιος είναι ο αντίκτυπος των Οργανώσεων Παραγωγών – Οι ευκαιρίες. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα των...


Ποιος είναι ο αντίκτυπος των Οργανώσεων Παραγωγών – Οι ευκαιρίες. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ διαδραματίζουν οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έντονη θέση και δράση κατέχουν εξέχουσα θέση και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2020 υπήρχαν 1.603 οργανώσεις παραγωγών και 31 διεθνείς οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται στην Ισπανία (527), την Ιταλία (289), τη Γαλλία (220), την Πολωνία (196) και την Ελλάδα (128).

Τα παραπάνω αναφέρεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα της μελέτης των εθνικών στρατηγικών για τα βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2013-2018 που δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα επιχειρησιακά προγράμματα είχαν θετικό αντίκτυπο στον τομέα, όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Μάλιστα, οι αγρότες ανέφεραν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το να είσαι μέλος μιας Ομάδας Παραγωγών, οι οποίες είναι οι εξής:
  • Μια καλύτερη θέση στην αγορά
  • Βελτιωμένη πρόσβαση σε μηχανήματα συγκομιδής και επεξεργασίας
  • Ανταλλαγή γνώσεων και τεχνική βοήθεια
  • Καλύτερη πρόσβαση στην ασφάλιση των καλλιεργειών
  • Πρόσβαση σε μέτρα που διασφαλίζουν την ποιότητα ή την πιστοποίηση του προϊόντος και
  • Αυξημένη ανθεκτικότητα σε κραδασμούς (συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας τιμών) και σε κάποιο βαθμό στις γενικές διαρθρωτικές τάσεις λόγω της κοινοτικής προσέγγισης.
  • Οι δαπάνες

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την περίοδο 2013-2018 και περιλαμβάνει 19 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και τη Σουηδία. Σε αυτές τις 19 χώρες οι δαπάνες για όλες τις οργανώσεις παραγωγών, τις διεθνείς οργανώσεις ανήλθαν σε 1574 εκατ. ευρώ το 2018, με την Ισπανία και την Ιταλία να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών ύψους 489, 4 εκατ. ευρώ και 489,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις συνολικές δαπάνες, τα στοιχεία δείχνουν αυξητική τάση όσον αφορά την στήριξη που παρέχεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ μεταξύ 2013 και 2018, ενώ οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών αυξήθηκαν κατά 20% την περίοδο αυτή. 

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού τους προγράμματος.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ περιορίζεται γενικά στο 50% του συνολικού επιχειρησιακού ταμείου, αν και μπορεί να αυξηθεί στο 60% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδοτική στήριξη των οργανώσεων παραγωγών, αναπτύσσεται και αξιολογείται σε τακτική βάση από τα κράτη μέλη μια εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Σε σχέση με τις δαπάνες που καταγράφηκαν στο πλαίσιο μεμονωμένων μέτρων για ολόκληρη την περίοδο, τα μεγαλύτερα μερίδια χορηγήθηκαν για μέτρα στήριξης όπως:

  • ο προγραμματισμός παραγωγής με 345,9 εκατ. ευρώ το 2013 και 417,7 εκατ. ευρώ το 2018
  • η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με 369,7 εκατ. ευρώ το 2013 και 394,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Σχόλια